Imprint

Ontwerp en inhoud van deze website:

ProLeiT B.V.
Hengelosestraat 705
NL - 7521 PA Enschede

tel      +31 (0) 88 / 7765 400

 

E-mail  info-nl[at]proleit.nl

 Kvk Veluwe en Twente, nr 08118295.BTW Nummer NL 8123.53.468.B01 

Vragen, en of opmerkingen met betrekking tot de inhoud van deze website zijn van harte welkom. Stuurt u s.v.p. een email aan: info-nl[at]proleit.nl  

Auteursrecht

Op de inhoud en vormgeving van deze site, downloads en de informatie zijn onderworpen aan auteursrecht. Toestemming voor het gebruik van de afbeeldingen, software of delen van software evenals het gebruik van de bevatte informatie, met inbegrip van reproductie of het kopiëren kan slechts met vooraf gemaakte overeenkomst met ProLeiT B.V. worden verkregen.
 
ProLeiT. B.V. behoudt zich het recht voor, informatie te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen op haar website zonder enige kennisgeving.

Vermeldingen van hardware en software die op deze site zijn in de meeste gevallen gedeponeerd handelsmerken van de geassocieerde fabrikant en moeten als zodanig worden behandeld.   

Aansprakelijkheid

ProLeiT B.V. zal haar uiterste best doen om geschikte en nauwkeurige informatie te verstrekken. Niettemin, kunnen de fouten en de onnauwkeurigheid voorkomen. ProLeiT B.V. sluit iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit voor de relevantie, de nauwkeurigheid of de volledigheid van de verstrekte informatie.

Koppelingen naar externe websites

De inhoud van externe websites wordt niet gecontroleerd door ProLeiT B.V. Dit is de verantwoordelijkheid van de betrokken bedrijven.  

Mededeling per E-mail

Bepaalde gaten in de beveiliging zijn jammer genoeg onvermijdelijk wanneer er per e-mail gecommuniceerd wordt. Bijvoorbeeld, ervaren internet gebruikers kunnen e-mail onderscheppen en lezen tijdens het versturen naar onze server. Wanneer wij een e-mail ontvangen, veronderstellen wij dat wij per e-mail kunnen antwoorden. Wanneer dit niet het geval is, dient u te specificeren welk communicatiekanaal gebruikt zou moeten worden. 

Data protection

You can find more informaiton about our online privacy statement herereferenties
KWS SAAT AG, Germany Heineken Jiashan, China WARSTEINER Brauerei Haus Cramer KG, Germany J. Bauer GmbH & Co. KG, Germany Tucher Bräu GmbH & Co. KG, Germany Anheuser Busch, USA JUHAYNA, Egypt Hilti GmbH Industriegesellschaft für Befestigungstechnik, Germany Glockenbrot Bäckerei GmbH & Co. oHG, Germany FRANKEN BRUNNEN GmbH & Co. KG, Germany Carlsberg Danmark A/S
naar onze referenties

Register

Do you wish to download specialist articles, application stories or brochures from ProLeiT? Then please complete the mandatory fields * and confirm your entries by clicking on the “Submit” button. A link will be subsequently sent to the stated e-mail address. Click on this link to log on and to download all available files.

Captcha

By sending the contact form that I have completed I agree to the use and storage of my information by ProLeit AG for the purposes of processing this enquiry and that I agree to the online privacy statement.