Plant iT en de geïntegreerde bakkerij

We weten waar industriële bakkerijen behoefte aan hebben. Plant iT kan dan ook worden gebruikt voor het gehele productieproces: van de aanlevering en de opslag van grondstoffen tot de deegproductie op receptbasis en van de integratie van de kneedmachine, de verdeling van het deeg, het vergisten, afkoelen, bakken en invriezen tot de verpakking en de levering. In samenwerking met klanten en machineleveranciers, de Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg en de Technische Universiteit München hebben we per machinetype standaard interfaces ontwikkeld voor proces- en kwaliteitsgegevens op basis van Weihenstephan Standards (WS Food). Deze zijn gebruikt voor het opstellen van klantspecifieke vereisten voor de distributie en registratie van gegevens op het gebied van processen en kwaliteitsbewaking. Dankzij deze baanbrekende procedure is het bijvoorbeeld mogelijk om geïntegreerde OEE-evaluaties te realiseren (optimale efficiëntie van installaties). Bovendien is de procesbesturing te coördineren door het vastleggen van alle machinegegevens (tot en met de verpakking) en het in kaart brengen van de informatiestroom voor de afzonderlijke procesfases.

In veel moderne industriële bakkerijen bestaat de productielijn uit systemen en machines van verschillende fabrikanten, die niet of nauwelijks met elkaar communiceren. Als convenienceproducten en ingevroren producten op dezelfde locatie als een standaard bakkerijproduct worden gemaakt, nemen zowel de hoeveelheid systemen en machines als het aantal leveranciers aanzienlijk toe. Dit heterogene systeem- en machinescenario is verdeeld over talloze procesgebieden en is vrijwel nooit volledig geautomatiseerd of aangesloten op een overkoepelend IT-systeem.

Hoewel veel systeem- en machinefabrikanten informatie-oplossingen bieden in de vorm van SCADA-systemen, zijn ze vaak beperkt tot hun eigen systemen en dus tot een specifiek procesgebied. Bovendien zijn ze niet bedoeld voor een productielijn of de complete productie-installatie. De noodzaak van een overkoepelend processysteem wordt nog duidelijker als we kijken naar de huidige systemen voor verzending, opslag en logistiek of naar de productie van gebak. De informatiestroom is een nog belangrijkere factor voor productielocaties die de workflow met pen en papier uitwerken op zogenaamde bewerkings- of begeleidingsbladen. Dit leidt vaak tot fouten bij de elektronische materiaaltracering.

Ons procesbesturingssysteem Plant iT is de perfecte oplossing. Plant iT verwerkt de informatie van alle procesgebieden en kan het geïntegreerde procesbeheer overnemen met gedefinieerde interfaces, ongeacht de bestaande systemen en vereisten. Zo zorgt Plant iT voor de naleving van de kwaliteitseisen van receptspecificaties, de berekening van materiaalverbruik op basis van de orderlijst en de traceerbaarheid van het gehele productieproces volgens de wettelijke voorschriften.