Automatiseringsoplossingen voor de brouwerijen industrie

Een groeiende aanbod van producten, betere efficiëntie en de wettelijke verplichting om bewijsstukken aan te leveren leiden tot een continu introductie van nieuwe eisen van de brouwerij industrie. De complexe productie processen moeten gecontroleerd worden, in beeld worden gebracht en geëvalueerd worden op een integrale en veilige manier.

De ontwikkeling van intelligente automatiseringsoplossingen voor de brouwerij industrie vereist meer dan alleen systeem know-how. Industrie ervaring en in-depth kennis van gebouwen en processen in een brouwerij is net zo belangrijk. Dankzij meer dan 30 jaar aan ervaring op het gebied van brouwerij automatisering weten wij hoe we aan de uitgebreide eisen van deze industrie moeten voldoen. Onze industrie gedreven bestuursstructuur, bestaande uit hooggekwalificeerde proces ingenieurs, elektronische ingenieurs, computerwetenschappers voedseltechnologen en master brewers, verdienen daarom een speciale vermelding.

Met onze zelfontwikkelde process control system brewmaxx bevorderden we een van de meest bekende oplossingen voor de geïntegreerde proces automatisering van brouwerijen. Onze control system brewmaxx controleert brouwerijen met een jaarlijkse output van meer dan 250 miljoen hectoliters- bijna eenvijfde van de wereldwijde bierproductie. brewmaxx is het standaard systeem in een van de grootste wereldwijde brouwerijengroep geworden.

Sinds vele jaren werken we nauw samen met universiteiten om zo de uitwisseling van kennis te bevorderen over proces control technologie, automatisering en MES oplossingen voor brouwerijen. Een aandachtspunt hierbij is onze succesvolle samenwerking met de Technical University of Munich (TUM). Dit resulteerde in een gezamenlijke ontwikkeling en implementatie van de “Weihenstephan Standards for operating data acquisition at filling plants”.

brewmaxx wordt momenteel door meer dan 750 brouwerijen wereldwijd gebruikt.