Dienstenaanbod voor brouwerijen

Ons dienstenaanbod sluit aan bij zowel de algemene wensen als de specifieke vereisten van brouwerijen. Enkele voorbeelden zijn:

 • Geïntegreerde procesautomatisering van de levering van mout tot de botteling
 • Procesbesturingssystemen voor gebouwen, hoogbouwpalletmagazijnen en ventilatiesystemen
 • Hulpinstallaties, onder meer voor CO2-terugwinning, koeling en het ontgassen van water
 • Watervoorziening
 • Vuilwaterzuiveringsinstallaties
 • Verzamelen van energiegegevens
 • Intelligent belastingsbeheer ter voorkoming van overbelasting
 • Automatisch tankmanagement
 • Rapportages aan management over alle processen

Oplossingen voor brouwerijen met brewmaxx:

Het succes van onze klanten is onder meer te danken aan de beproefde functies van ons procesbesturingssysteem brewmaxx. De geïntegreerde functies bieden intelligente oplossingen voor de volgende taken in een brouwerij:

 • Orderbeheer voor automatische startprocessen (bijvoorbeeld voor brouwactiviteiten of filtratie)
 • Modules voor een eenvoudige aanpassing van vooraf geconfigureerde installatieonderdelen
 • Effectief routebeheer
 • Taakplanner in combinatie met een selector voor de bezetting van de gistings- en opslagkelders
 • Silobeheer voor het beheren van grondstoffen
 • Grafisch overzicht van het verloop voor een eenvoudige operatie
 • Visu-Recorder voor het optimaliseren van processen
 • Controle- en routematrix (OCM) voor eenvoudige parametrisering
 • Controle van besmettingsgevoelige omgevingen voor een gegarandeerde procesveiligheid
 • Beheer van energiegegevens voor de besparing van water, energie, CO2 en gas
 • Intelligent capaciteitsbeheer voor een optimale belasting van installaties
 • Beheer van productiegegevens voor bottelinstallaties
 • Materiaalbeheer en traceerbaarheid van batches voor post-tracking
 • Productie- en efficiëntierapportages (DIN, OEE) voor de verslaglegging
 • Sectorbreed rapportagebeheer
 • Communicatie-interfaces voor koppeling met ERP-systemen (zoals SAP)
 • Communicatie-interfaces voor koppeling met diverse laboratoriumsystemen
 • Interfaces voor koppeling met inspectiesystemen (zoals RECOP en Heufft)