Dienstenaanbod voor de chemische industrie

Onze service portfolio biedt de oplossing aan voor zowel de algemene als de specifieke eisen van de chemie en fijnchemie industrie. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Geïntegreerde procesautomatisering van de aanvoer van grondstoffen tot de verpakking
 • Tanksystemen voor mengen en roeren
 • Koelsystemen en opslag van koelwater
 • Containerbeheer
 • Aseptische en steriele installaties
 • Sproeidrooginstallaties
 • Poederverwerkingsinstallaties
 • Warmteterugwinningsinstallaties
 • Procesbesturingssystemen voor gebouwen, hoogbouwpalletmagazijnen en ventilatiesystemen
 • CO2-installaties
 • Watervoorziening
 • Waterzuiveringsinstallaties
 • Vuilwaterzuiveringsinstallaties
 • Koelinstallaties
 • Verzamelen van energiegegevens
 • Intelligent capaciteitsbeheer
 • Automatisch tankmanagement
 • Rapportages aan management over alle processen
 • Migratie van bestaande besturingssystemen

Chemische techniek en Plant iT – oplossingen voor de chemische industrie:

Het succes van onze klanten is onder meer te danken aan de beproefde functies van het door ons ontwikkelde procesbesturingssysteem Plant iT. De geïntegreerde functies bieden intelligente oplossingen voor de volgende vereisten:

 • Batchsystemen volgens ISA S88 voor batches en continue processen
 • Orderlijsten voor productie, reiniging en botteling
 • Programmaverloop op basis van recepten
 • Uniform beheer van materialen en grondstoffen
 • Traceerbaarheid van batches (pre- en post-tracking) volgens EU-richtlijn 178/2002
 • Bedrijfsbrede rapportages aan management
 • Electronic Batch Recording voor batchgerelateerde berichten en grafieken
 • Elektronische ondertekening voor FDA-conforme gebieden
 • Receptverbetering
 • Beheer van labels en barcodes
 • Technische automatiseringsklassen voor netwerk- en device-diagnoses van PLC's, clients, servers en gedecentraliseerde randapparatuur
 • Technische automatiseringsklassen voor materiaalbehandelingstechnologie, routebeheer en frequentieomvormers (bijv. Danfoss VLT, SEW, Simovert)
 • Technische automatiseringsklassen voor wegingstechnologie (bijv. SIWAREX U/M, Schenck, Disocont/Disomat, Systec IT 9000, weegschaalsoftware)
 • Interfaces voor de koppeling van diverse ERP-systemen (bijv. SAP/R3, CHARISMA, FOSS)
 • Interfaces voor de koppeling met laboratoriummanagementsystemen (LIMS), bijv. Unilab
 • Interfaces voor de koppeling met bestaande weegsystemen

Ons procesbesturingssysteem Plant iT wordt gekenmerkt door een hoge mate van standaardisering, de uitstekende integratie en het ontbreken van overbodige interfaces (lean thinking). Onze belangrijkste doelstelling is het automatisch genereren van elektronische batchregistraties en een continue materiaaltracering gedurende het hele productieproces. Door MES en PCS te integreren in één systeem kunnen we de productkwaliteit verbeteren en de operationele kosten van de installaties verminderen. Naast uitbreidingen en nieuwe bedrijfsinstallaties ('green field'-projecten) is ons procesbesturingssysteem uitermate geschikt voor de migratie van oude installaties, omdat het ondersteuning biedt voor de programmable logic controls (PLC's) van Siemens en Rockwell Automation. Een ander groot voordeel van Plant iT is dat zowel eindgebruikers als machine- en installatieleveranciers slechts één systeem hoeven te kennen, ongeacht de onderliggende besturingsplatforms van andere fabrikanten.