Automatiseringsoplossingen voor de zuivel industrie

Een groeiend assortiment producten, hoge hygiënenormen en de wettelijke verplichting om ondersteunende documenten te leveren, leidt tot de continue invoering van nieuwe vereisten voor de zuivelindustrie: de complexe productieprocessen moeten op een integrale en veilige manier worden gemonitored, gecontroleerd en geanalyseerd.

De ontwikkeling van intelligente automatiseringsoplossingen voor bedrijven in de zuivelindustrie vereist meer dan alleen systeemkennis. Ervaring en kennis van de industrie over complexe structuren en processen in een zuivel- of kaasbereidingsomgeving zijn net zo belangrijk. Dankzij meer dan 30 jaar ervaring in procesautomatisering voor melkverwerkende bedrijven, weten we hoe we aan de uitgebreide eisen van de zuivelindustrie kunnen voldoen. Ons industrie gebaseerde personeelsstructuur, bestaande uit hoog gekwalificeerde procesingenieurs, elektrotechnici, computerwetenschappers en levensmiddelentechnologen, verdient ook een speciale vermelding.

Bovendien bieden wij met ons in eigen in huis ontwikkeld PCS Plant iT een bewezen oplossing voor de geïntegreerde procesautomatisering van zuivel- en kaasmakerijen. Talloze bedrijven, b.v. Almarai, Danone, Bauer, Müller, NÖM, Friesland Campina en Wimm-Bill-Dann gebruiken ons procesbeheersysteem Plant iT over de hele wereld.

We zijn al decennialang intensief in dialoog met universiteiten, zuivelverenigingen en instituten en bevorderen kennisoverdracht van procesbesturingstechnologie, automatisering en MES-oplossingen. Een goed voorbeeld hiervan is de succesvolle samenwerking met de Technische Universiteit van München (TUM).

Contact & informatie

Uw contactpersoon:

Edwin Lammersen
Sales Manager, ProLeiT B.V., The Netherlands
Phone: +31 88 7765400

Dr. Thomas Wunderlich
Director Business Segment Beverages, ProLeiT GmbH, Germany
Phone: +49 9132 6430057

Bernd Opgenorth
Sales Manager Daires, ProLeiT GmbH, Germany
Phone: +49 162 2598347

Vraag het informatiepakket voor de industrie aan:

Om contactformulier

Geïntegreerde automatisering voor de zuivel industrie

Ons geïntegreerde, transparante en flexibele procesbesturingssysteem Plant iT biedt de ideale softwarestructuur voor zuivelfabrieken en producenten van verse zuivelproducten. Plant iT is een geavanceerde branchespecifieke systeemoplossing die een diepgaande kennis van IT en zuivelfabrieken combineert in één procesbesturingssysteem. Het is de perfecte oplossing voor nieuwe installaties, maar ook als vervanging van bestaande automatiseringssystemen.

We bieden automatiseringsoplossingen voor complete zuivel- of kaasproducerende faciliteiten of voor afzonderlijke procesgebieden:

 • Controlekamer
  voor de melkaanvoer, de productie en botteling van rauwe of behandelde melk, UHT-melk, room en boter
 • Kaas
  voor de productie en verpakking van kaas en de verdere verwerking van wei
 • Versproducten
  voor de productie, botteling en verpakking van yoghurt, verse kaas, desserts
 • Melkpoeder en lactose
  voor de productie en botteling van melkpoeder en lactose
 • CIP-installatie

Onze branchespecifieke kennis is mede gebaseerd op onze jarenlange samenwerking met machine- en installatieleveranciers. Voor hen hebben we overal ter wereld installaties geautomatiseerd voor bijvoorbeeld melkaanvoer, verhitting, verdamping en fruitbereiding. Ons procesbesturingssysteem Plant iT biedt de flexibiliteit waar de zuivelindustrie om vraagt en maakt aanpassingen tijdens de productie mogelijk.
 

Dienstenaanbod voor de zuivelindustrie

Ons dienstenaanbod sluit aan bij zowel de algemene wensen als de specifieke vereisten van zuivelfabrieken en kaasproducerende faciliteiten. Enkele voorbeelden zijn:

 • Geïntegreerde procesautomatisering van de melkaanvoer tot de botteling
 • Melkaanvoer
 • Verhittingsinstallaties
 • Tanks voor opslag, rijping en botteling
 • Tanksystemen voor mengen en roeren
 • ESL- en UHT-systemen
 • Fruitbereidingssystemen
 • Koelsystemen en opslag van koelwater
 • Containerbeheer
 • Aseptische en steriele systemen
 • Membraanfiltratie (UF, NF, MF, RO)
 • Botermachines
 • Scheidingsbesturing
 • Verdampingssystemen
 • Sproeidroogsystemen
 • Poederverwerking voor melk, wei, lactose
 • Kaasverwerkingssystemen (harde kaas, zachte kaas, mozzarella)
 • Zoutbadbesturing
 • Weiverwerking
 • Warmteterugwinningssystemen
 • Afvalwaterzuiveringssystemen
 • Koelsystemen
 • Vastleggen van energiegegevens
 • Intelligent capaciteitsbeheer
 • Automatisch tankmanagement
 • Rapportages aan management over alle processen
 • Migratie van bestaande besturingssystemen

Oplossingen voor de zuivelindustrie met Plant iT:

Het succes van onze klanten is onder meer te danken aan de beproefde functies van het door ons ontwikkelde procesbesturingssysteem Plant iT. De geïntegreerde functies bieden intelligente oplossingen voor de volgende gebieden:

 • Uniform beheer van materialen en grondstoffen
 • Orderlijsten voor productie, reiniging en botteling
 • Programmaverloop op basis van recepten
 • Routebeheer voor geïntegreerd tank- en routemanagement
 • Geïntegreerde functies voor tanks en transportroutes
 • Technologische klassen voor aseptische systeemgebieden (zoals waterdampschermen)
 • Combinatie van continue en discontinue processen voor de productie van babyvoeding; identificatie van ingrediënten via labelprinter en barcodelezer voor batchtracering
 • Faciliteiten voor het verzamelen en weergeven van gegevens voor melkverhitters volgens EU-richtlijn 0852/2004
 • Verzamelen en verwerken van productiegegevens voor bottelinstallaties voor drinkyoghurt met materiaalidentificatie en batchtraceerbaarheid, inclusief productie volgens Weihenstephan Standards
 • Traceerbaarheid van batches (pre- en post-tracking) volgens EU-richtlijn 178/2002
 • Bedrijfsbrede rapportages aan management
 • Interfaces voor koppeling met diverse ERP-systemen (bijv. SAP/R3, FELIX, CSB MS Dynamics)
 • Interfaces voor koppeling met LIMS (Laboratory Information Management System)
 • Silobeheer voor het beheren van grondstoffen
 • Visu-Recorder voor het trainenvan personeel en het optimaliseren van processen
 • Beheer van energiegegevens
 • Beheer van productiegegevens voor bottelinstallaties
 • Materiaalbeheer en traceerbaarheid van batches voor producttracering
 • Productie- en efficiëntierapportages (DIN, OEE)
 • Sectorbrede rapportages aan management