Dienstenaanbod voor de zuivelindustrie

Ons dienstenaanbod sluit aan bij zowel de algemene wensen als de specifieke vereisten van zuivelfabrieken en kaasproducerende faciliteiten. Enkele voorbeelden zijn:

 • Geïntegreerde procesautomatisering van de melkaanvoer tot de botteling
 • Melkaanvoer
 • Verhittingsinstallaties
 • Tanks voor opslag, rijping en botteling
 • Tanksystemen voor mengen en roeren
 • ESL- en UHT-systemen
 • Fruitbereidingssystemen
 • Koelsystemen en opslag van koelwater
 • Containerbeheer
 • Aseptische en steriele systemen
 • Membraanfiltratie (UF, NF, MF, RO)
 • Botermachines
 • Scheidingsbesturing
 • Verdampingssystemen
 • Sproeidroogsystemen
 • Poederverwerking voor melk, wei, lactose
 • Kaasverwerkingssystemen (harde kaas, zachte kaas, mozzarella)
 • Zoutbadbesturing
 • Weiverwerking
 • Warmteterugwinningssystemen
 • Afvalwaterzuiveringssystemen
 • Koelsystemen
 • Vastleggen van energiegegevens
 • Intelligent capaciteitsbeheer
 • Automatisch tankmanagement
 • Rapportages aan management over alle processen
 • Migratie van bestaande besturingssystemen

Oplossingen voor de zuivelindustrie met Plant iT:

Het succes van onze klanten is onder meer te danken aan de beproefde functies van het door ons ontwikkelde procesbesturingssysteem Plant iT. De geïntegreerde functies bieden intelligente oplossingen voor de volgende gebieden:

 • Uniform beheer van materialen en grondstoffen
 • Orderlijsten voor productie, reiniging en botteling
 • Programmaverloop op basis van recepten
 • Routebeheer voor geïntegreerd tank- en routemanagement
 • Geïntegreerde functies voor tanks en transportroutes
 • Technologische klassen voor aseptische systeemgebieden (zoals waterdampschermen)
 • Combinatie van continue en discontinue processen voor de productie van babyvoeding; identificatie van ingrediënten via labelprinter en barcodelezer voor batchtracering
 • Faciliteiten voor het verzamelen en weergeven van gegevens voor melkverhitters volgens EU-richtlijn 0852/2004
 • Verzamelen en verwerken van productiegegevens voor bottelinstallaties voor drinkyoghurt met materiaalidentificatie en batchtraceerbaarheid, inclusief productie volgens Weihenstephan Standards
 • Traceerbaarheid van batches (pre- en post-tracking) volgens EU-richtlijn 178/2002
 • Bedrijfsbrede rapportages aan management
 • Interfaces voor koppeling met diverse ERP-systemen (bijv. SAP/R3, FELIX, CSB MS Dynamics)
 • Interfaces voor koppeling met LIMS (Laboratory Information Management System)
 • Silobeheer voor het beheren van grondstoffen
 • Visu-Recorder voor het trainenvan personeel en het optimaliseren van processen
 • Beheer van energiegegevens
 • Beheer van productiegegevens voor bottelinstallaties
 • Materiaalbeheer en traceerbaarheid van batches voor producttracering
 • Productie- en efficiëntierapportages (DIN, OEE)
 • Sectorbrede rapportages aan management