De raad van commissarissen van ProLeiT AG

De raad van commissarissen houdt toezicht op en adviseert de raad van bestuur.
Samen met de raad van bestuur nemen ze beslissingen voor wat betreft de strategische oriëntering en bespreken ze regelmatig de implementering van de bedrijfsstrategie. De raad van commissarissen is nauw betrokken bij de besluitvorming over aangelegenheden die van fundamenteel belang zijn voor het bedrijf.

De raad van commissarissen van ProLeiT AG bestaat uit drie leden, die worden verkozen tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. 

Leden van de raad van commissarissen

  • Klaus Heinrich (Voorzitter)
  • Dr. Siegfried Balleis
  • Andreas Breitschädel