Plant Integrate iT Batch Cockpit: Het toegangspunt tot geïntegreerde batchanalyse

Om een constant hoge economische welvaart te garanderen, moeten industriële bedrijven hun productieprocessen optimaliseren, automatiseren en aanpassen, terwijl ze tegelijkertijd zorgen voor een uitstekende productkwaliteit. De grote hoeveelheden gegevens die ontstaan, zijn bedrijfskritisch voor de bedrijven en moeten daarom altijd beschikbaar zijn. De strategische toepassing van deze gegevens wordt steeds belangrijker op gebied van productie - de sleutelwoorden zijn hier voorspellend onderhoud en flexibele productieprocessen.
In de hedendaagse, moderne productie-industrie: Hoge databeschikbaarheid tijdens de productie wordt gezien als een cruciaal voordeel t.o.v. elke concurrent.

Transparantie is aan de orde als het gaat om het verkrijgen van een nauwkeurig overzicht van productieactiviteiten en deze uitgebreid te optimaliseren. Doeltreffende en efficiënte processen kunnen alleen worden bereikt als u te allen tijde goed geïnformeerd bent over de actuele installatiestatus inzake capaciteiten, materialen en kosten. De mogelijkheid om precies te weten welke partij wanneer geproduceerd wordt, hoe en waar en op welk niveau van kwaliteit, is dus elementair.
Toch is de realiteit soms heel anders voor veel installatie-operatoren: De grote hoeveelheden data die tijdens productieprocessen worden gegenereerd, leggen vaak een buitensporige last op het personeel – correlaties worden niet ontdekt en blijven onbenut potentieel. Er is een gebrek aan tijd en mogelijkheden om efficiënt met de informatiestroom om te gaan.

Maximale datasoevereiniteit

De add-on Plant Integrate iT Batch Cockpit van ProLeiT is een software-oplossing voor meer transparantie en efficiënter installatiegebruik in de procesindustrie. De add-on is bedoeld voor het evalueren, verwerken en valideren van productiegegeven. Bovendien is het mogelijk om handmatig opgenomen data te bewerken en zo eventuele fouten direct te corrigeren. Als gevolg hiervan zijn tijdrovende en kostenintensieve datacorrecties in hogere-ordesystemen niet langer vereist.

Vrij definieerbare filters, bv. "tijdsperiode", "batchtype" of "status", maken het mogelijk om makkelijke en gerichte analyses van geregistreerde productiegegeven te genereren. Bovendien kunnen off-specificatie batches worden gevolgd. Installatie-operatoren kunnen de gegevens bekijken die voor hen het meest waardevol zijn.

Audit Trail - volledige traceerbaarheid

Met de functie Audit Trail van Batch Cockpit kunt u batchrecords bekijken en analyseren. Hierdoor kunnen alle wijzigingen volledig worden getraceerd - zowel front-end als in de database. Audit Trail toont o.a. informatie over de gebruiker, het toegepaste eindapparaat en wanneer de wijziging werd uitgevoerd. Dit waarborgt te allen tijde volledige traceerbaarheid. De add-on Plant Integrate iT Batch Cockpit bevat de volgende functies:

  • Nabewerking van handmatig vastgelegde productieparameters
  • Daaropvolgende invoer van niet-geautomatiseerde processen
  • Flexibele data-analyse via vrij definieerbare filters
  • Analyse van de batchrecord met behulp van de Audit Trail-functie
  • Naadloze verbinding met de MES-oplossing Plant Integrate iT

Batch Cockpit van ProLeiT vertegenwoordigt het beginpunt voor geïntegreerde batchanalyse. Dankzij de naadloze integratie in andere functies van onze MES-oplossing Plant Integrate iT, kunnen alle data op een productieve wijze worden verwerkt en voorbereid.