Add-on: brewmaxx Routing Management - regelgestuurde routingorders

Het optioneel beschikbare brewmaxx Routing Management helpt met het integreren van regelgestuurde routingorders met dynamisch zoeken en toewijzen van routes in het orderproces.

Toepassing

Een PLC bevat een gebruikersprogramma dat een route zoekt voor het legen van een tank. Het gebruikersprogramma creëert een order met regelgestuurde routing. Als de routing een geschikte tank heeft gevonden, wordt de order automatisch gestart en wordt de sequentie uitgevoerd op basis van het juiste recept. Een route bestaat uit de volgende installatieonderdelen en -routes:

  • Installatieonderdeel (bron)
  • Bronroute die bestaat uit maximaal vier lijnonderdelen
  • Hoofdroute die bestaat uit maximaal vier lijnonderdelen (optioneel)
  • Doelroute die bestaat uit maximaal vier lijnonderdelen
  • Installatieonderdeel (doel)

Als de routes of een onderdeel hiervan al zijn gepland in de sequentie-FIFO kunnen ze worden geaccepteerd voor de route-engineering.

Eenvoudige engineering van routingorders

Elk procesgebied bevat een submap voor regelgestuurde routingorders. Deze map bevat een routematrix waarin de bestaande routes per sequentie worden gepland. Verschillende routingregels kunnen worden gecreëerd voor een regelgestuurde routingorder. Een routingregel specificeert hoe een routingproces moet worden verwerkt en hoe de order moet worden gestart in de Operation Manager. De routingregel bepaalt het ordersjabloon. Dit bepaalt op zijn beurt weer de subprocedure die moet worden gestart volgens het recept of de procedure.

De engineering van routingprocessen vereist een basis-parametrisering van sequenties met de betreffende FIFO-objecten (First In, First Out) en een geschikt ordersjabloon. Ook moet een procedure of een recept dat door het routingproces moet worden gestart beschikbaar zijn.

Geïntegreerd in de standaard gebruikersinterface

De toepassing van Routing Management breidt de centrale gebruikersinterface van brewmaxx (Operation Manager) uit met extra tabbladen in de volgende dialoogvensters:

  • Het tabblad 'Routing' met de route wordt aan de orderlijst toegevoegd bij de gedetailleerde informatie van de geselecteerde order. Een eventuele handmatige ontkoppeling wordt uitgevoerd op dit tabblad.
  • Het tabblad 'Routing' met de routematrix wordt toegevoegd aan de orderverwerking. In het geval van handmatig gecreëerde routingorders worden ook de bron, het doel en de route geselecteerd op dit tabblad.

Automatische sequentie

Het gebruikersprogramma in de PLC stuurt het nummer van de routingregel door naar de brewmaxx-server. De server roept vervolgens een databaseprocedure aan die een order creëert, waarna de zoekopdracht voor een route wordt gestart. De order wordt toegevoegd aan de orderlijst in Operation Manager met de status 'Basic position' (basispositie). Zodra er een route is gevonden, ontvangt de order de status 'Waiting' (wachten) en wacht deze op de start.

Handmatige sequentie

Een order met regelgestuurde routing kan ook handmatig worden gecreëerd. Hiervoor moet een gebruikt ordersjabloon worden toegewezen aan een routingregel. Routing wordt gebruikt om de keuze te vereenvoudigen en operators te ondersteunen. Op het tabblad 'Routing' van de order in Operation Manager selecteren operators het installatieonderdeel dat de bron of het doel is. Op basis daarvan bepaalt de routing de beschikbare bronnen, doelen en routes. De beschikbare objecten zijn aangegeven met een groene oplichtende pijl. De order kan pas worden gestart als de route is gespecificeerd. Tot het moment dat de order wordt gestart, kunnen operators de geselecteerde route resetten en aanpassen.

Reservering

Zodra er een route is gevonden, worden de betreffende objecten (installatie- en lijnonderdelen) automatisch voor de order gereserveerd. Door deze reservering kan worden voorkomen dat de installatie- en lijnonderdelen tegelijkertijd worden toegewezen aan andere routingorders. Om te bepalen of een installatieonderdeel of afzonderlijke lijnonderdelen zijn gereserveerd voor een regelgestuurde routingorder, kan een routingregel worden opgevraagd in de selectiecriteria.referenties
WARSTEINER Brauerei Haus Cramer KG, Germany Brillux GmbH & Co. KG, Germany FRANKEN BRUNNEN GmbH & Co. KG, Germany JUHAYNA, Egypt Heineken Jiashan, China KWS SAAT AG, Germany J. Bauer GmbH & Co. KG, Germany BASF Construction Polymers GmbH, Germany Carlsberg Danmark A/S Tucher Bräu GmbH & Co. KG, Germany Glockenbrot Bäckerei GmbH & Co. oHG, Germany
naar onze referenties

Register

Do you wish to download specialist articles, application stories or brochures from ProLeiT? Then please complete the mandatory fields * and confirm your entries by clicking on the “Submit” button. A link will be subsequently sent to the stated e-mail address. Click on this link to log on and to download all available files.

Captcha

By sending the contact form that I have completed I agree to the use and storage of my information by ProLeit AG for the purposes of processing this enquiry and that I agree to the online privacy statement.