Add-on: Plant Liqu iT Routing Management - regelgestuurde routing- orders

Met de add-on Plant Liqu iT Routing Management kunnen regelgestuurde routingorders met dynamisch zoeken en toewijzen van routes eenvoudig worden geïntegreerd in het orderproces.

Toepassing

Een gebruikersprogramma in een PLC zoekt een route voor het legen van een tank. Hiertoe creëert het gebruikersprogramma een order met regelgestuurde routing. De routingorder selecteert vervolgens automatisch een geschikte tank, start de order en voert de sequentie uit op basis van het juiste recept. Een route bestaat uit de volgende installatieonderdelen en -routes:

  • Installatieonderdeel (bron)
  • Bronroute die bestaat uit maximaal vier lijnonderdelen
  • Hoofdroute die bestaat uit maximaal vier lijnonderdelen (optioneel)
  • Doelroute die bestaat uit maximaal vier lijnonderdelen
  • Installatieonderdeel (doel)

Verder kunt u met de add-on routes of een onderdeel hiervan gebruiken die al zijn gepland in de sequentie-FIFO voor de route-engineering.

Eenvoudige engineering van orders

Voor elk procesgebied is een submap voor regelgestuurde routingorders beschikbaar. Deze map bevat een routematrix waarin de bestaande routes per sequentie worden gepland. Verschillende routingregels kunnen worden gedefinieerd voor een regelgestuurde routingorder. Een routingregel specificeert hoe een routingproces moet worden verwerkt en hoe de order moet worden gestart in de Operation Manager. De routingregel bepaalt ook het ordersjabloon. Dit ordersjabloon bepaalt op zijn beurt weer de subprocedure die moet worden gestart volgens het recept of de procedure.
De engineering van routingprocessen vereist een basis-parametrisering van sequenties met de betreffende FIFO-objecten (First In, First Out) en een geschikt ordersjabloon. Ook moet een procedure of een recept dat door het routingproces moet worden gestart beschikbaar zijn.

Operaties via de standaard gebruikersinterface

Routing Management wordt bediend via de centrale gebruikersinterface van Plant Liqu iT: Operation Manager.

Bij het gebruik van Routing Management worden de volgende dialoogvensters uitgebreid met extra tabbladen:

  • Orderlijst: het tabblad 'Routing' wordt toegevoegd bij de gedetailleerde informatie van de geselecteerde order. Dit geeft de route weer en de eventuele handmatige ontkoppeling wordt uitgevoerd op dit tabblad.
  • Orderverwerking: het tabblad 'Routing' wordt toegevoegd. Dit geeft de routematrix weer; in het geval van handmatig gecreëerde routingorders worden ook de bron, het doel en de route geselecteerd op dit tabblad.

 

Automatische sequentie

Het gebruikersprogramma in de PLC stuurt het nummer van de routingregel door naar de Plant Liqu iT-server. De server roept vervolgens een databaseprocedure aan die een order creëert, waarna de zoekopdracht voor een route wordt gestart. Deze order wordt toegevoegd aan de orderlijst met de status 'Basic position' (basispositie). Zodra er een route is gevonden, verandert de orderstatus in 'Waiting' (wachten) en wacht deze op de start.

Handmatige sequentie

Een order met regelgestuurde routing kan ook handmatig worden gecreëerd. Hiervoor moet een reeds bestaand ordersjabloon worden toegewezen aan een routingregel. Met de routing zijn de keuzes beperkt en worden operators ondersteund. Op het tabblad 'Routing' van de order in Operation Manager selecteren operators het installatieonderdeel dat de bron of het doel is. Op basis daarvan bepaalt de routing de beschikbare bronnen, doelen en routes. Alle beschikbare objecten zijn gemarkeerd met een groene oplichtende pijl. Na het specificeren van de route kan de order worden gestart. Tot het moment dat de order wordt gestart, kunnen operators de geselecteerde route resetten en aanpassen.

Reservering

Om te voorkomen dat dezelfde installatie- en lijnonderdelen gelijktijdig worden toegewezen aan meerdere routingorders, worden - zodra de root is gevonden - de bijbehorende routeobjecten (installatie- en lijnonderdelen) automatisch gereserveerd voor de desbetreffende order. Om te bepalen of een installatieonderdeel of afzonderlijke lijnonderdelen zijn gereserveerd voor een regelgestuurde routingorder, kan een routingregel worden opgevraagd in de selectiecriteria.referenties
Heineken Jiashan, China Hilti GmbH Industriegesellschaft für Befestigungstechnik, Germany Glockenbrot Bäckerei GmbH & Co. oHG, Germany JUHAYNA, Egypt Tucher Bräu GmbH & Co. KG, Germany FRANKEN BRUNNEN GmbH & Co. KG, Germany Brillux GmbH & Co. KG, Germany KWS SAAT AG, Germany BASF Construction Polymers GmbH, Germany WARSTEINER Brauerei Haus Cramer KG, Germany Anheuser Busch InBev, USA
naar onze referenties

Register

Do you wish to download specialist articles, application stories or brochures from ProLeiT? Then please complete the mandatory fields * and confirm your entries by clicking on the “Submit” button. A link will be subsequently sent to the stated e-mail address. Click on this link to log on and to download all available files.

Captcha

By sending the contact form that I have completed I agree to the use and storage of my information by ProLeit AG for the purposes of processing this enquiry and that I agree to the online privacy statement.