Stap 2: Analyseren van energiegegevens

De verbruiksgegevens uit de eerste stap kunnen worden geanalyseerd met onze energiebeheersoftware, op basis van de volgende criteria:

 • Ingekochte energie van een energieleverancier
 • Aanvoerkanalen met het hoogste energieverbruik
 • Gedetailleerde analyse van belangrijke installatie en productie-units
 • Analyse van piekbelasting

Op basis van deze analyses en de planningsgegevens van de productieplannen is het volgende mogelijk:

 • Het maken van dagelijkse operationele schema's met bedrijfstijden, aankomst- en vertrektijden voor technische toeleveringssystemen en hulpinstallaties
 • Het identificeren van productie-units of processtappen die met name belangrijk zijn voor het energieverbruik
 • Controleren van de energiestatus van technische toeleveringssystemen

Deze aanpak maakt duurzame en energie-efficiënte processen mogelijk.

Voorkomen van piekbelasting

Verbruiksanalyses kunnen ook worden gebruikt voor het ontwikkelen van strategieën en acties die piekbelasting voorkomen en de belasting in het algemeen verlagen. Hierbij moet rekening worden gehouden met verschillende scenario's:

 • Verbruikers die constant draaien worden gecontroleerd om te bepalen of dit wel nodig is
 • Verbruikers die veel energie verbruiken maar elkaar niet herkennen, worden opnieuw ingesteld zodat ze met elkaar kunnen communiceren
 • Prestatieverbetering, bijv. gedeeltelijke uitschakeling van installaties met meerdere lijnen
 • Specifieke uitschakeling en gecoördineerde heraansluiting van vastgestelde verbruikers
Dashboard voor het energiebeheer van een productie-installatie

Eenvoudig energiebeheer: uitschakeling op basis van belasting

Bij de uitschakeling op basis van belasting communiceert de unit die de energiegegevens verzamelt met de controllers van de hulpinstallaties. Op die manier is een automatische stroomafsluiting mogelijk. Dit kan echter technologische problemen met zich meebrengen wanneer de stroomafsluiting niet is gecoördineerd met het proces.

Voorbeeld van een piekbelastinganalyse voor een ketelhuis (hoeveelheid warmte).

Geïntegreerd energiebeheer: gecoördineerde uitschakeling

Het energiebeheersysteem is geïntegreerd in het procesbesturingssysteem voor een gecoördineerde uitschakeling. Dit maakt automatische stroomafsluiting op technologische basis mogelijk ter voorkoming van technische problemen.referenties
BASF Construction Polymers GmbH, Germany Tucher Bräu GmbH & Co. KG, Germany WARSTEINER Brauerei Haus Cramer KG, Germany Hilti GmbH Industriegesellschaft für Befestigungstechnik, Germany J. Bauer GmbH & Co. KG, Germany KWS SAAT AG, Germany Heineken Jiashan, China Glockenbrot Bäckerei GmbH & Co. oHG, Germany Brillux GmbH & Co. KG, Germany FRANKEN BRUNNEN GmbH & Co. KG, Germany Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V., Netherlands
naar onze referenties

Register

Do you wish to download specialist articles, application stories or brochures from ProLeiT? Then please complete the mandatory fields * and confirm your entries by clicking on the “Submit” button. A link will be subsequently sent to the stated e-mail address. Click on this link to log on and to download all available files.

Captcha

By sending the contact form that I have completed I agree to the use and storage of my information by ProLeit AG for the purposes of processing this enquiry and that I agree to the online privacy statement.