Automatisch genereren van OEE-rapportages

OEE-basisgegevens met tijdregistraties, prestaties van de lijn en KPI's die zijn gevisualiseerd in een dashboard.

OEE-kerncijfers en rapportages met één druk op de knop, per lijn en voor alle productiefaciliteiten, geïntegreerd in onze procesbesturingssystemen.

Omdat we alle productiegegevens kunnen koppelen aan onze procesbesturingssystemen, leveren we ook OEE-analyses en gedetailleerde voorstellingen van de efficiëntie van de verschillende lijnen en machines. Afhankelijk van uw wensen kunnen rapportages worden gebruikt voor het vergelijken van de benutte capaciteit van de diverse lijnen en om te voldoen aan de prestatievereisten. Er zijn verschillende soorten dashboards, tabellen en lijsten beschikbaar voor de grafische weergave van de gegevens.

Voorbeeld van een automatisch gegenereerde OEE-rapportage

In het volgende voorbeeld van een OEE-rapportage worden gegevens verzameld over shifts, items, machines en storingen. De shift-rapportages bevatten centrale gegevens over de botteling tijdens de shifts en geven een overzicht van de verschillende batches van de betreffende shifts. Het levert ook gedetailleerde evaluaties van niet-productieve perioden en storingen. Dit betreft onder meer:

  • Informatie over de shifts (duur, shift-nummer, supervisor shift, omvang team)
  • Niet-productieve perioden (pauzes, voorbereidingstijd, etc.)
  • Voltooide orders tijdens de shift (itemnummer, hoeveelheid)
  • Voltooide producten en items
  • Storingen van de vulinstallatie
  • Kerncijfers (gebruiksduur)


De itemrapportage geeft productiemanagers een overzicht van de gevulde hoeveelheden van een item en van de kerncijfers. Eventuele verschillen tussen de geplande en de daadwerkelijke gevulde hoeveelheden zijn op die manier eenvoudig vast te stellen. Zo kunnen productiemanagers hun planningen beoordelen en zo nodig aanpassen.

De machine- en storingsrapportages helpen met de probleemoplossing bij afzonderlijke machines of de gehele vulinstallatie. Storingen worden weergegeven in een lijst die de zwakke punten van een machine of zijn omgeving bevat. Inspectie- en smeerintervallen worden gespecificeerd als een absolute tijdstempel.

De kwaliteitsrapportages registreren of de productie voldoet aan de standaarden. De CIP-rapportage bevat alle gegevens over de gebruikte reinigingsmiddelen, ontsmettingsmiddelen en de verantwoordelijken, evenals de betreffende microbiologische laboratoriumgegevens.

De effectieve productietijd (een parameter voor de werkelijke prestaties) wordt vastgesteld door het automatisch vastleggen van storingen en verlies van productietijd vanwege een verminderde snelheid van installaties. Het kwaliteitsverlies wordt bepaald op basis van de verschillen tussen de daadwerkelijke productie en de nominale capaciteit. Al deze gegevens worden gebruikt om het OEE-kerncijfer te bepalen en worden grafisch weergegeven als een rapportage.referenties
WARSTEINER Brauerei Haus Cramer KG, Germany Carlsberg Danmark A/S KWS SAAT AG, Germany J. Bauer GmbH & Co. KG, Germany FRANKEN BRUNNEN GmbH & Co. KG, Germany Anheuser Busch InBev, USA Brillux GmbH & Co. KG, Germany Privatbrauerei Erdinger Weißbräu Werner Brombach GmbH, Germany Hilti GmbH Industriegesellschaft für Befestigungstechnik, Germany Tucher Bräu GmbH & Co. KG, Germany BASF Construction Polymers GmbH, Germany
naar onze referenties

Register

Do you wish to download specialist articles, application stories or brochures from ProLeiT? Then please complete the mandatory fields * and confirm your entries by clicking on the “Submit” button. A link will be subsequently sent to the stated e-mail address. Click on this link to log on and to download all available files.

Captcha

By sending the contact form that I have completed I agree to the use and storage of my information by ProLeit AG for the purposes of processing this enquiry and that I agree to the online privacy statement.