Add-on: uitrustingsmodules van brewmaxx – moderne technologie voor brouwerijen

Uitrustingsmodules verzorgen de technische functies van diverse brouwfaciliteiten. Ze besturen complexe procedures, zoals het volledige raking-systeem van een klaarketel (semiautomatisch). De mogelijkheid om technologische parameters over te brengen vanuit een bovenliggende procedure of om parameters direct te koppelen aan apparatuur zorgt voor een optimale flexibiliteit en functionele betrouwbaarheid.

De uitrustingsmodules van brewmaxx zijn contextspecifieke applicaties en optioneel beschikbaar als een add-on voor het procesbesturingssysteem brewmaxx. Voor de volgende installatieonderdelen zijn momenteel uitrustingsmodules beschikbaar:

  • Wortkoeler
  • Watermixer
  • Raking-systeem
  • Agitator
  • Koken onder druk
  • MILLSTARTM
  • Verhittingszone
  • Routeapparatuur
  • Tankkoelsysteem

Toepassing van speciale uitrustingsmodules voor brouwerijen

Uitrustingsmodule 'Raking system'

Deze uitrustingsmodule bestuurt het raking-systeem in een klaarketel. Bij normale operaties worden de hoogteposities automatisch benaderd en worden de rotatiesnelheden gespecificeerd. Eventueel kunnen meesterbrouwers handmatig ingrijpen in het productieproces en bijvoorbeeld een zogenaamde 'deep cut' uitvoeren.

Uitrustingsmodule 'Cooling zone'

De module 'koelingszone' zorgt voor een optimaal gistingsproces. Diverse gistingstanks met een verschillend aantal koelingszones of temperatuurmeetpunten kunnen in één installatie worden bediend. Dankzij de verbeterde operationele functies kunnen meesterbrouwers niet alleen de koelingszones selecteren, maar ook de temperatuursensoren voor de besturing toewijzen.