brewmaxx – de automatiseringsoplossing voor brouwerijen

brewmaxx kan worden gebruikt voor volledige of gedeeltelijke automatisering van een brouwerij. Typische procesgebieden zijn:

 • Silosystemen
 • Brouwinstallatie
 • Gistings- en opslagkelders
 • Gistbeheer
 • Filtratie
 • Bottelarijen
 • Hulpinstallaties
 • CIP-installaties

De basisversie van het procesbesturingssysteem brewmaxx bevat onderdelen voor:

 • Verzamelen en beoordelen van productiegegevens,
 • Procesbesturing met
 • receptbeheer.

Beheer van productiegegevens

brewmaxx is uitgerust met een hoogwaardige realtime database waarin alle gegevens op het gebied van operaties, processen, machines en energie worden vastgelegd, verwerkt en aangeleverd. Standaard zijn vooraf samengestelde rapportages over productie, batches en verbruik beschikbaar. De rapportages worden opgemaakt in Excel en kunnen daarna eenvoudig verder worden bewerkt. Het beheersysteem van productiegegevens in brewmaxx is qua functionaliteit identiek aan het basissysteem Plant Acquis iT. Klik hier voor meer informatie.

Procesbesturingssysteem

Dankzij het klassenconcept (technische en technologische automatiseringsobjecten met geïntegreerde functionaliteit) biedt het standaard brewmaxx procesbesturingssysteem beproefde oplossingen voor besturing en procestechniek in brouwerijen. Klik hier voor meer informatie over het klassenconcept.

Sequentiegebaseerd receptbeheer

Geïntegreerd in het standaard procesbesturingssysteem bevat brewmaxx systeemcomponenten die speciaal zijn ontwikkeld voor workflow-bestuurde processen in brouwerijen. Verder kunt u met het technologiegerelateerde receptbeheer masterrecepten beheren en creëren. Daarnaast kunt u er tankparken en routes mee beheren.

Klik here voor meer informatie over het sequentiegebaseerde receptbeheer.

Optionele modules en add-ons

Lees op de volgende pagina's meer over de specifieke modules en add-ons voor brouwerijen, die kunnen worden gecombineerd met het procesbesturingssysteem brewmaxx.

Voordelen

 • Productiegerelateerde oplossing voor bottelarijen volgens de Weihenstephan Standards
 • Continu procesbesturingssysteem met geïntegreerd receptbeheer
 • Optionele branchespecifieke technologische klassen (uitrustingsmodules)
 • Automatisch routebeheer (routing)
 • Speciale functies voor het beheer van tankparken
 • Materiaalgerelateerde procesbesturing
 • Gebaseerd op het principe 'parametriseren in plaats van programmeren' De individueel gecreëerde PLC-code wordt zoveel mogelijk buiten beschouwing gelaten
 • Maakt het programmeren van processen mogelijk zonder de productie te onderbreken
 • Platte systeemarchitectuur met een centrale server
 • Niet afhankelijk van de PLC-producent
 • Moderne gebruikersinterface volgens de nieuwste functionaliteitsstandaard
 • Uitstekende presentatie van (vectorgebaseerde) procesgraphics en -afbeeldingen
 • Uitgebreide bibliotheek met voorgeprogrammeerde technische en technologische automatiseringsklassen
 • Standaard engineering-tools voor een snelle engineering en inbedrijfstelling
 • Eenvoudig afzonderlijke productierapportages creëren via drag & drop
 • Hoge mate van standaardisering voor het beveiligen en overdragen van proceskennis (audits, personeelstraining, etc.)
 • Ontwikkeld voor standaard software (Microsoft Windows, Office en SQL)
 • Schaalbaar van een enkel station tot systemen met meerdere servers
 • Beschikbaar in het Engels, Spaans, Duits, Russisch, Frans en Portugees (Chinees op aanvraag)
 • Voorwaartse en achterwaartse compatibiliteit met andere brewmaxx-systeemversies

Sectoren

 • Voor brouwerijen

Functies

 • Gegevensverzameling, gegevensarchivering, etc.
 • Zwakke-puntenanalyse, efficiëntieanalyse, etc.
 • Sequentiegebaseerde procesbesturing met aan te passen parameters
 • Speciale technologische klassen, bijv. voor overdrachtsprocessen met de automatische wisseling van bron- en doeltanks
 • Orderlijst voor het maken en beheren van productieorders
 • Extra standaardrapportages voor procedures, masterrecepten en batchregistraties
 • Maken van procesafbeeldingen (Process Screen Designer)
 • Engineering-tool (Object Control Matrix)
 • Centrale engineering-omgeving (Configuration Manager)
 • Centrale gebruikersinterface voor het visualiseren van operaties en controles (Operation Manager)
 • Centraal gebruikersbeheer
 • Systeemklassen voor gegevensverzameling
 • Berichtensysteem
 • Geïntegreerde interfaces voor brewmaxx material en brewmaxx connect
 • Optionele technologische uitrustingsmodules