Automatiseringsoplossingen voor de chemie en fijnchemie industrie

In de chemie en fijnchemie is een flexibele, reproduceerbare productie onontbeerlijk. De belangrijkste benodigdheden van deze industrie zijn zonder twijfel de groeiende aanbod aan producten, optimalisatie van het productieproces en het vasthouden aan de wettelijke verplichting van ondersteunende documenten. Deze opdrachten kunnen alleen worden vervuld door een systeem die controleert, monitort en het gehele productieproces op een integrale en precieze manier analyseert.

Onze jarenlange ervaring in deze sector berust op conceptontwikkeling en realisering van toegankelijke automatiseringsoplossingen. In nauwe samenwerking met onze klanten en machine- en installatieleveranciers realiseren wij op maat gesneden concepten. Mede door de nauwe samenwerking met gerenommeerde hoge scholen ontvangen wij innovatieve inspiratie die in onze sector-specifieke oplossingen worden meegenomen. Onze industrie gedreven bestuursstructuur, bestaande uit hooggekwalificeerde procesingenieurs, elektronische ingenieurs, computerwetenschappers voedseltechnologen en master brewers, verdienen daarom een speciale vermelding.

Met onze zelfontwikkelde proces controlesysteem Plant iT stimuleren we een bewezen oplossing voor de geïntegreerde procesautomatisering inclusief MES-functionaliteiten. Verscheidende bedrijven zoals BASF, Clariant, Henkel, Hilti, LyondellBasell or Diversey vertrouwen op onze oplossingsvaardigheden en de sinds vele jaren opgedane expertise.

Contact & informatie

Uw contactpersoon:

Edwin Lammersen
Sales Manager, ProLeiT B.V., The Netherlands
Phone: +31 88 7765431

Leonard Mitranescu
Head of Sales, Food, ProLeiT GmbH, Germany
Phone: +49 162 2598142

Verena Mersman
Sales Manager, Life Sciences, ProLeiT GmbH, Germany
Phone: +49 9132 6430191

Vraag het informatiepakket voor de industrie aan:

Om contactformulier

Toepassingsgebieden voor automatiseringsoplossingen in de chemische en fijnchemische industrie

Ons geïntegreerde, transparante en flexibele procesbesturingssysteem Plant iT biedt de ideale softwarestructuur voor productielocaties in de chemische en fijnchemische industrie. Plant iT is een geavanceerde systeemoplossing die op maat is gesneden voor de industrie en die een uitgebreide IT-ervaring en chemische kennis combineert in één procesbesturingssysteem. Het is de perfecte oplossing voor nieuwe installaties en uitbreidingen, maar ook als vervanging van bestaande automatiseringssystemen.

We leveren automatiseringsoplossingen voor de productie van:

 • Wasproducten (poeder, tabletten, vloeibaar)
 • Wasester
 • Reinigingsmiddelen (poeder of vloeibaar)
 • Kleefstoffen
 • Brandstof van hernieuwbare primaire producten (bio-ethanol, etc.)
 • Synthetische stoffen en producten (extrusies)
 • Reinigingsinstallaties (CIP = 'clean-in-place'-installaties)

Onze branchespecifieke kennis is mede gebaseerd op onze jarenlange samenwerking met systeemintegratoren en machine- en installatieleveranciers. Ons procesbesturingssysteem Plant iT biedt de flexibiliteit waar de chemische industrie om vraagt en maakt bijvoorbeeld aanpassingen tijdens de productie mogelijk.

Dienstenaanbod voor de chemische industrie

Onze service portfolio biedt de oplossing aan voor zowel de algemene als de specifieke eisen van de chemie en fijnchemie industrie. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Geïntegreerde procesautomatisering van de aanvoer van grondstoffen tot de verpakking
 • Tanksystemen voor mengen en roeren
 • Koelsystemen en opslag van koelwater
 • Containerbeheer
 • Aseptische en steriele installaties
 • Sproeidrooginstallaties
 • Poederverwerkingsinstallaties
 • Warmteterugwinningsinstallaties
 • Procesbesturingssystemen voor gebouwen, hoogbouwpalletmagazijnen en ventilatiesystemen
 • CO2-installaties
 • Watervoorziening
 • Waterzuiveringsinstallaties
 • Vuilwaterzuiveringsinstallaties
 • Koelinstallaties
 • Verzamelen van energiegegevens
 • Intelligent capaciteitsbeheer
 • Automatisch tankmanagement
 • Rapportages aan management over alle processen
 • Migratie van bestaande besturingssystemen

Chemische techniek en Plant iT – oplossingen voor de chemische industrie:

Het succes van onze klanten is onder meer te danken aan de beproefde functies van het door ons ontwikkelde procesbesturingssysteem Plant iT. De geïntegreerde functies bieden intelligente oplossingen voor de volgende vereisten:

 • Batchsystemen volgens ISA S88 voor batches en continue processen
 • Orderlijsten voor productie, reiniging en botteling
 • Programmaverloop op basis van recepten
 • Uniform beheer van materialen en grondstoffen
 • Traceerbaarheid van batches (pre- en post-tracking) volgens EU-richtlijn 178/2002
 • Bedrijfsbrede rapportages aan management
 • Electronic Batch Recording voor batchgerelateerde berichten en grafieken
 • Elektronische ondertekening voor FDA-conforme gebieden
 • Receptverbetering
 • Beheer van labels en barcodes
 • Technische automatiseringsklassen voor netwerk- en device-diagnoses van PLC's, clients, servers en gedecentraliseerde randapparatuur
 • Technische automatiseringsklassen voor materiaalbehandelingstechnologie, routebeheer en frequentieomvormers (bijv. Danfoss VLT, SEW, Simovert)
 • Technische automatiseringsklassen voor wegingstechnologie (bijv. SIWAREX U/M, Schenck, Disocont/Disomat, Systec IT 9000, weegschaalsoftware)
 • Interfaces voor de koppeling van diverse ERP-systemen (bijv. SAP/R3, CHARISMA, FOSS)
 • Interfaces voor de koppeling met laboratoriummanagementsystemen (LIMS), bijv. Unilab
 • Interfaces voor de koppeling met bestaande weegsystemen

Ons procesbesturingssysteem Plant iT wordt gekenmerkt door een hoge mate van standaardisering, de uitstekende integratie en het ontbreken van overbodige interfaces (lean thinking). Onze belangrijkste doelstelling is het automatisch genereren van elektronische batchregistraties en een continue materiaaltracering gedurende het hele productieproces. Door MES en PCS te integreren in één systeem kunnen we de productkwaliteit verbeteren en de operationele kosten van de installaties verminderen. Naast uitbreidingen en nieuwe bedrijfsinstallaties ('green field'-projecten) is ons procesbesturingssysteem uitermate geschikt voor de migratie van oude installaties, omdat het ondersteuning biedt voor de programmable logic controls (PLC's) van Schneider Electric, Siemens en Rockwell Automation. Een ander groot voordeel van Plant iT is dat zowel eindgebruikers als machine- en installatieleveranciers slechts één systeem hoeven te kennen, ongeacht de onderliggende besturingsplatforms van andere fabrikanten.