Waarom Energie Management?

Simpelweg omdat energiekosten zo hoog zijn. Bovendien blijkt uit voorspellingen van deskundigen dat de prijzen van elektriciteit, olie en gas in de toekomst waarschijnlijk alleen nog maar verder zullen stijgen. Uit internationale onderzoeken naar de ontwikkeling van energiekosten blijkt dat een verlaging van de kosten voor primaire en secundaire energiebronnen steeds belangrijker wordt voor de optimalisatie van productiekosten. Veel fabrikanten zullen zich daarom afvragen of en hoe ze in de toekomst op een kostenefficiënte manier goederen kunnen produceren.

Vanwege hun grote behoefte aan energie geldt dit met name voor de transport- en industriesector. Een van de manieren om energieverbruik terug te dringen is het gebruik van intelligente energiebeheersystemen (EMS). De positieve effecten van deze systemen op de energiebalans van een bedrijf zijn vrijwel direct na de implementatie merkbaar. Met EMS kunnen productiebedrijven hun bestaande potentieel optimaal benutten en zo de energie-efficiëntie verbeteren. Met andere woorden: door het opsporen van zwakke punten kunnen de energiekosten aanzienlijk worden teruggebracht. Zo zorgen energiebeheersystemen direct voor een betere concurrentiepositie.

Energiebeheersystemen voor de procesindustrie

De implementatie van energiebeheersystemen begint meestal met een beoordeling en een haalbaarheidsstudie op de locatie van de klant. Afhankelijk van de bestaande infrastructuur en IT-systemen ontwikkelen we samen met onze klanten stap voor stap concrete maatregelen om het energieverbruik te verminderen, zonder gevolgen voor de bestaande productieprocessen en productkwaliteit.

De implementatie van een EMS is een continuproces dat bestaat uit de volgende stappen:

  • Ontwikkelen van een geïntegreerd netwerk voor het verzamelen van alle gegevens over energieverbruik
  • Maken van verbruiksanalyses op basis van diverse parameters, met een gedetailleerde analyse van de belangrijkste machines of installaties, en van de piekbelasting
  • Ontwikkelen van een eenvoudige energiebeheeroplossing met automatische stroomafsluiting zonder procescoördinatie
  • Implementeren van een geïntegreerd energiebeheersysteem met automatische en technologisch gecoördineerde stroomafsluiting

Op de volgende pagina's vindt u een kort overzicht van EMS, welke oplossingen we leveren  en hoe ze worden gerealiseerd.