Privacyverklaring

Uw bezoek aan onze website proleit.nl en uw interesse in ons bedrijf verheugen ons.
De bescherming van uw persoonlijke gegevens, zoals geboortedatum, naam, telefoonnummer, adres enz. is belangrijk voor ons.
Het doel van deze privacyverklaring is om u te informeren over de verwerking van uw persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen wanneer u onze site bezoekt. Onze gegevensbeschermingspraktijk is in overeenstemming met de wettelijke voorschriften van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Federal Data Protection Act (BDSG). De volgende privacyverklaring dient om te voldoen aan de informatieverplichtingen die voortvloeien uit de AVG. Deze vindt u bv. in art. 13 en art. 14 e.v. AVG.

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke in de zin van artikel 4 nr. 7 AVG is degene die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen voor het verwerken van persoonsgegevens.

Met betrekking tot onze website is de verantwoordelijke:

ProLeiT GmbH
Einsteinstr. 8
91074 Herzogenaurach
Duitsland

E-mail: info@proleit.com
Tel.: +49 9132 6430000
Fax: +49 9132 9024 430

Contactgegevens van de toezichthouder voor gegevensbescherming

We hebben een toezichthouder voor gegevensbescherming benoemd volg. art. 37 AVG. U kunt contact opnemen met onze toezichthouder voor gegevensbescherming met behulp van de volgende contactgegevens:

Dr. Jörn Voßbein
UIMC DR. VOSSBEIN GmbH & Co KG
Otto-Hausmann-Ring 113
42115 Wuppertal
Germany

www.uimc.de
+49 202 946 7726 200
datenschutz.schneider-electric@uimc.de

 

Beschikbaarstelling van de website en aanmaken van logbestanden

Bij elke oproep van onze website, registreert ons systeem automatisch gegevens en informatie van het oproepende apparaat (bijv. computer, mobiele telefoon, tablet, enz.).

Welke persoonlijke gegevens worden verzameld en in welke mate worden ze verwerkt?
(1) Informatie over het browsertype en de gebruikte versie;
(2) Het besturingssysteem van het oproepende apparaat;
(3) Hostnaam van de computer die toegang verwerft;
(4) Het IP-adres van het oproepende apparaat;
(5) Datum en tijdstip van de toegang;
(6) Websites en bronnen (afbeeldingen, bestanden, andere pagina-inhoud) die op onze website werden opgeroepen;
(7) Websites van waaruit het systeem van de gebruiker naar onze website is gekomen (tracking van verwijzers);
(8) Melding of de oproep succesvol was;
(9) Hoeveelheid overgedragen gegevens

Deze gegevens worden opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met de persoonlijke gegevens van een specifieke gebruiker opgeslagen, zodat individuele sitebezoekers niet worden geïdentificeerd.

Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens
Art. 6 par. 1 letter f AVG (legitiem belang). Ons legitiem belang is te waarborgen dat het hieronder beschreven doel wordt bereikt.

Doel van de gegevensverwerking
De tijdelijke (geautomatiseerde) opslag van de gegevens is noodzakelijk voor het websitebezoek om de beschikbaarheid van de website mogelijk te maken. De opslag en verwerking van persoonlijke gegevens wordt ook uitgevoerd om de compatibiliteit van onze website voor zo mogelijk alle bezoekers te behouden en om misbruik tegen te gaan en probleemoplossing mogelijk te maken. Hiervoor is het noodzakelijk om de technische gegevens van de oproepende computer te loggen om zo vroeg mogelijk te kunnen reageren op fouten, aanvallen op onze IT-systemen en/of fouten in de functionaliteit van onze website. Daarnaast gebruiken we de gegevens om de website te optimaliseren en in het algemeen de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

Duur van de opslag
De bovengenoemde technische gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn om de compatibiliteit van de website voor alle bezoekers te garanderen, maar niet later dan 3 maanden na oproep van onze website.

Mogelijkheid om verzet aan te tekenen en om te wissen
U kunt de gegevens op elk gewenst moment verwerken in overeenstemming met 21 AVG en bezwaar maken tegen verwijdering van gegevens in overeenstemming met art. 17 AVG. U kunt achterhalen welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen in het onderste gedeelte van deze privacyverklaring.

Speciale functies van de website

Onze site biedt u verschillende functies, waarbij wij persoonlijke gegevens verzamelen, verwerken en opslaan. Hieronder leggen we uit wat er met deze gegevens gebeurt:

Aanvraagformulier

 • Welke persoonlijke gegevens worden verzameld en in welke mate worden ze verwerkt?
  De gegevens die u invoert in de formuliervelden van het aanvraagformulier en, indien van toepassing, geüploade gegevens worden verwerkt om het hieronder vermelde doel te bereiken.
 • Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens
  Art. 6 par. 1 letter b AVG (implementatie van (pre)contractuele maatregelen)
 • Doel van de gegevensverwerking
  Controle en verwerking van de door u via het formulier geüploade aanvraagdocumenten.
 • Duur van de opslag
  De gegevens worden verwijderd zodra de aanvraag is verwerkt en er geen legitiem belang meer is bij het opslaan van de aanvraaggegevens. Uw aanvraagdocumenten worden daarom uiterlijk na 6 maanden verwijderd als er geen arbeidsrelatie is.
 • Mogelijkheid om verzet aan te tekenen en om te wissen
  U kunt steeds verzet aantekenen tegen de verwerking in overeenstemming met 21 AVG en bezwaar maken tegen verwijdering van gegevens in overeenstemming met art. 17 AVG. U kunt achterhalen welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen in het onderste gedeelte van deze privacyverklaring.
 • Noodzaak om persoonlijke gegevens te verstrekken
  De informatie in het aanvraagformulier is noch contractueel noch wettelijk vereist, maar is noodzakelijk voor het verzenden en verwerken van de aanvraag. Als u de verplichte velden niet invult of niet volledig invult, kan de door u gewenste aanvraag niet worden verzonden of verwerkt.

Boekingsformulier

 • Omvang van de verwerking van persoonsgegevens
  We zullen de gegevens die u hebt ingevoerd in ons boekingsaanvraagformulier (datum, aantal personen, enz.) verwerken om het volgende doel te vervullen.
 • Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens
  Art. 6 par. 1 letter b AVG (implementatie van (pre)contractuele maatregelen)
 • Doel van de gegevensverwerking
  De precontractuele informatie-uitwisseling is noodzakelijk om uw boeking te controleren, zodat we een mogelijke latere sluiting van het contract kunnen voorbereiden.
 • Duur van de opslag
  De gegevens worden verwijderd zodra deze niet langer nodig zijn om de boeking te verwerken en er geen wettelijke bewaarplicht meer is.
 • Mogelijkheid om verzet aan te tekenen en om te wissen
  U kunt de gegevens op elk gewenst moment verwerken in overeenstemming met 21 AVG en bezwaar maken tegen verwijdering van gegevens in overeenstemming met art. 17 AVG. U kunt achterhalen welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen in het onderste gedeelte van deze privacyverklaring.
 • Noodzaak om persoonlijke gegevens te verstrekken
  De informatie op het boekingsaanvraagformulier is noch contractueel noch wettelijk vereist, maar is vereist om uw boeking correct te kunnen verwerken. Als u de verplichte velden niet invult of niet volledig invult, kan de door u gewenste boekingsaanvraag door ons niet worden verzonden of verwerkt.

Contactformulier(en)

 • Welke persoonlijke gegevens worden verzameld en in welke mate worden ze verwerkt?
  De gegevens die u hebt ingevuld in onze contactformulieren, die u hebt ingevoerd in het invoermasker van het contactformulier.
 • Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens
  Art. 6 par. 1 letter a AVG (toestemming door een duidelijke, bevestigende actie of dito gedrag)
 • Doel van de gegevensverwerking
  We zullen de gegevens die zijn vastgelegd via onze contactformulieren alleen gebruiken om het concrete contactverzoek te verwerken dat we via het contactformulier hebben ontvangen. Houd er rekening mee dat we u mogelijk e-mails kunnen sturen naar het opgegeven adres om aan uw contactverzoek te voldoen. Het doel hiervan is dat u van ons een bevestiging kunt ontvangen dat uw aanvraag correct naar ons is doorgestuurd. Het verzenden van deze bevestigings-e-mail is echter niet verplicht voor ons en dient alleen ter informatie.
 • Duur van de opslag
  Na verwerking van uw verzoek worden de verzamelde gegevens onmiddellijk verwijderd, mits er geen wettelijke bewaartermijnen zijn.
 • Mogelijkheid om te herroepen en om te wissen
  De mogelijkheden om te herroepen en om te wissen zijn gebaseerd op de algemene regels voor gegevensbeschermingsrechtelijke herroepings- en verwijderingsrecht die in deze privacyverklaring worden beschreven.
 • Noodzaak om persoonlijke gegevens te verstrekken
  De contactformulieren worden op vrijwillige basis gebruikt en zijn noch contractueel noch wettelijk vereist. U bent niet verplicht contact met ons op te nemen via het contactformulier, maar u kunt ook de andere contactopties gebruiken die op onze website worden vermeld. Als u ons contactformulier wilt gebruiken, moet u de verplichte velden invullen. Als u niet de benodigde informatie op het contactformulier invult, kunt u het verzoek niet verzenden of kunnen we uw verzoek niet verwerken.

Login-bereik/registratie

 • Omvang van de verwerking van persoonlijke gegevens en verzamelde persoonlijke gegevens
  De registratie- en inloggegevens die u hebt ingevoerd of die u ons hebt verstrekt.
 • Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens
  Art. 6 par. 1 letter b AVG (implementatie van (pre)contractuele maatregelen)
 • Doel van de gegevensverwerking
  U heeft de mogelijkheid om een apart inloggedeelte op onze website te gebruiken. Opdat we uw recht op het gebruik van het beschermde gebied of de beschermde documenten zouden kunnen controleren, moet u uw inloggegevens (e-mail of gebruikersnaam en wachtwoord) in het overeenkomstige formulier invoeren. Indien nodig kunnen we u uw inloggegevens of de optie om uw wachtwoord opnieuw in te stellen per e-mail verzenden.
 • Duur van de opslag
  De verzamelde gegevens worden bewaard zolang u een gebruikersaccount bij ons hebt.
 • Mogelijkheid om verzet aan te tekenen en om te wissen
  U kunt volgens art. 21 AVG op elk gewenst moment bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw gegevens en volg. art. 17 AVG verzoeken om een verwijdering van de gegevens. U kunt achterhalen welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen in het onderste gedeelte van deze privacyverklaring.
 • Noodzaak om persoonlijke gegevens te verstrekken
  Het gebruik van het inloggedeelte op onze site is contractueel vereist om het beschermde gebied te gebruiken. Het gebruik van de inhoud beschermd door het inloggedeelte is niet mogelijk zonder het invoeren van de persoonlijke gegevens. Als u ons inloggedeelte wilt gebruiken, moet u de velden invullen die als verplicht zijn gemarkeerd (gebruikersnaam en wachtwoord). De invoer van de gegevens vereist het bestaan van een gebruikersaccount. Aanmelden is niet mogelijk als de ingevoerde gegevens onjuist zijn. Als uw gegevens onjuist zijn of u ze niet invoert, kan het beveiligde gebied niet worden gebruikt. De rest van de site kan nog steeds worden gebruikt zonder in te loggen.

Formulier voor de nieuwsbriefaanmelding

 • Welke persoonlijke gegevens worden verzameld en in welke mate worden ze verwerkt?
  Door u te registreren voor de nieuwsbrief op onze website, ontvangen we het e-mailadres dat u in het registratieveld hebt ingevoerd en, indien nodig, verdere contactgegevens, op voorwaarde dat u ons hiervan op de hoogte stelt via het registratieformulier voor de nieuwsbrief.
 • Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens
  Art. 6 par. 1 letter a AVG (toestemming door een duidelijke, bevestigende actie of dito gedrag)
 • Doel van de gegevensverwerking
  De gegevens die zijn vastgelegd in het registratieformulier van onze nieuwsbrief worden door ons uitsluitend gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrief, waarin we informeren over al onze diensten en ons nieuws. Na aanmelding sturen we u een bevestigings-e-mail met een link waarop u moet klikken om de registratie voor onze nieuwsbrief te voltooien (dubbele opt-in).
 • Duur van de opslag
  U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor onze nieuwsbrief door op de afmeldlink te klikken die ook in elke nieuwsbrief is opgenomen. Uw gegevens worden door ons verwijderd onmiddellijk nadat u zich hebt afgemeld, op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaarplicht is. Evenzo worden uw gegevens onmiddellijk door ons verwijderd als de aanmelding niet is voltooid. We behouden ons het recht voor om gegevens zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande of erop volgende informatie te verwijderen.
 • Mogelijkheid om te herroepen en om te wissen
  De mogelijkheden om te herroepen en om te wissen zijn gebaseerd op de algemene regels voor gegevensbeschermingsrechtelijke herroepings- en verwijderingsrecht die in deze privacyverklaring worden beschreven.
 • Noodzaak om persoonlijke gegevens te verstrekken
  Als u onze nieuwsbrief wilt gebruiken, moet u de verplichte velden invullen en het e-mailadres bevestigen door op de dubbele opt-in-link te klikken. De informatie over de nieuwsbriefregistratie is niet nodig om een contract met ons aan te gaan en is evenmin juridisch bindend. Ze dient alleen om onze nieuwsbrief te verzenden. Tenzij u de verplichte velden invult, kunnen we u helaas onze nieuwsbriefservice niet aanbieden.

Afspraakboekingsformulier

 • Omvang van de verwerking van persoonsgegevens
  De door u in het kader van het afspraakboekingsformulier ingevoerde gegevens.
 • Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens
  Art. 6 par. 1 letter b AVG (implementatie van (pre)contractuele maatregelen)
 • Doel van de gegevensverwerking
  We zullen de gegevens die zijn vastgelegd via ons afspraakboekingsformulier alleen gebruiken voor het verwerken van afspraakvragen die via het afspraakboekingsformulier zijn ontvangen.
 • Duur van de opslag
  Uw afspraakboeking wordt door ons onmiddellijk verwijderd na 12 maanden nadat de afspraak is gemaakt, op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaarplicht is. We behouden ons het recht voor om gegevens zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande of erop volgende informatie te verwijderen.
 • Mogelijkheid om verzet aan te tekenen en om te wissen
  U kunt steeds verzet aantekenen tegen de verwerking in overeenstemming met 21 AVG en bezwaar maken tegen verwijdering van gegevens in overeenstemming met art. 17 AVG. U kunt achterhalen welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen in het onderste gedeelte van deze privacyverklaring.
 • Noodzaak om persoonlijke gegevens te verstrekken
  Het gebruik van ons afspraakboekingsformulier is noch contractueel, noch wettelijk vereist, maar is noodzakelijk als u online een afspraak bij ons wilt boeken. Voor online boeken moet u bepaalde verplichte informatie verstrekken. Als u de verplichte informatie niet volledig invult, kan uw afspraakboeking niet worden geaccepteerd of verwerkt.

Statistische evaluatie van bezoeken aan deze website - webtracker

We verzamelen, verwerken en bewaren de volgende gegevens wanneer u deze website of individuele bestanden op de website bezoekt: IP-adres, website waar het bestand is opgehaald, naam van het bestand, datum en tijd van het ophalen, hoeveelheid overgedragen gegevens en melding van het succes van het ophalen ( zgn. weblog). We gebruiken deze toegangsgegevens alleen in een niet-gepersonaliseerde vorm voor de continue verbetering van onze website en voor statistische doeleinden. We gebruiken ook de volgende webtrackers om bezoeken aan deze website te evalueren:

Google Tag Manager

 • Welke persoonlijke gegevens worden verzameld en in welke mate worden ze verwerkt?
  Op onze site maken we gebruik van de service van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna: Google Tag Manager). Google Tag Manager biedt een technisch platform voor het uitvoeren en besturen van andere webservices en webtrackingprogramma's met behulp van zogenaamde "tags". In deze context slaat Google Tag Manager cookies op uw computer op en analyseert uw surfgedrag (zogenaamde "tracking"), voor zover webtracking tools worden uitgevoerd met behulp van Google Tag Manager. Deze door afzonderlijke, in Google Tag Manager geïntegreerde, tags verzonden gegevens worden door Google Tag Manager in een uniforme gebruikersinterface samengevoegd, opgeslagen en verwerkt. Alle geïntegreerde "tags" worden nogmaals afzonderlijk vermeld in deze privacyverklaring. Meer informatie over de gegevensbescherming van de hulpprogramma's die zijn geïntegreerd in Google Tag Manager, vindt u in de respectieve sectie van deze privacyverklaring. Als onderdeel van het gebruik van onze website met geactiveerde integratie van tags door Google Tag Manager, worden gegevens zoals in het bijzonder uw IP-adres en uw gebruikersactiviteiten verzonden naar servers van het bedrijf Google Ireland Limited en buiten de Europese Unie, b.v. in de VS verwerkt en opgeslagen. Met betrekking tot de webservices die zijn geïntegreerd via Google Tag Manager, zijn de voorschriften in de respectieve sectie van deze privacyverklaring van toepassing. De trackingtools die in Google Tag Manager worden gebruikt, zorgen ervoor dat de broncode door IP wordt geanonimiseerd, zodat het IP-adres van Google Tag Manager vóór verzending wordt geanonimiseerd. Hierdoor is voor Google Tag Manager enkel de geanonimiseerde verzameling van IP-adressen (zogen. IP-maskering) mogelijk.
 • Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens
  De wettelijke basis voor gegevensverwerking is in overeenstemming met artikel 6, par. 1, letter a AVG uw toestemming in onze informatiebanner met betrekking tot het gebruik van cookies en webtracking (toestemming door duidelijke bevestigende actie of gedrag).
 • Doel van de gegevensverwerking
  Google zal namens ons de informatie verkregen via Google Tag Manager gebruiken om uw bezoek aan deze website te evalueren, rapporten over de website-activiteiten op te stellen en ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik.
 • Duur van de opslag
  Google bewaart de gegevens die relevant zijn voor de functie van Google Tag Manager zolang als nodig is om de geboekte webservice te vervullen. De gegevensverzameling en opslag gebeurt geanonimiseerd. Als evenwel persoonlijke referentie zou bestaan, worden de gegevens onmiddellijk verwijderd, op voorwaarde dat ze niet onderworpen zijn aan wettelijke bewaarvoorschriften. De verwijdering vindt in ieder geval plaats nadat de bewaartermijn is verstreken.
 • Mogelijkheid om verzet aan te tekenen en om te wissen
  U kunt het verzamelen en doorsturen van persoonlijke gegevens naar Google (met name uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren, een scriptblokker in uw browser te installeren of de instelling "Niet traceren" van uw browser te activeren. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de Google-cookie zijn gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking door Google van deze gegevens verhinderen door de op de volgende link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren. De beveiligings- en gegevensbeschermingsprincipes van Google zijn te vinden op https://policies.google.com/privacy.

Google-Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van de website te analyseren en statistisch te evalueren. De gegevens die daaruit worden verkregen gebruiken we om onze website en marketingactiviteiten te optimaliseren.

Google Analytics is een webanalysedienst die door Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; voor Europa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) wordt geëxploiteerd en ter beschikking wordt gesteld.

Rechtsgrondslag
De verwerking van uw gegevens vindt plaats op basis van de door u gegeven toestemming volgens art. 6 par. 1 letter a AVG.

Soort persoonsgegevens
Tijdens uw bezoek aan de website worden o.a. de volgende gegevens geregistreerd:

 • Op de bezoeker betrekking hebbende gegevens
  IP-adres (in ingekorte vorm, zodat geen unieke toewijzing mogelijk is)
  Herkomst (land en stad)
  Taal
  Besturingssysteem
  Apparaat (pc, tablet-pc of smartphone)
  Browser en alle gebruikte add-ons
  Resolutie van de computer
 • Verkeersbronnen
  Bron van herkomst van uw bezoek (d.w.z. via welke website of welk advertentiemiddel u bij ons terecht bent gekomen)
 • Gebruikersgedrag
  Welke bestanden worden gedownload?
  Welke video's zijn bekeken?
  Is op advertentiebanners geklikt?
  Waar is de bezoeker naartoe gegaan?
  Heeft hij of zij op andere pagina's van het portaal geklikt of dat compleet verlaten?
  Hoe lang is de bezoeker gebleven?
 • Doelen bereikt
  Kopen van een product
  Afsluiten van abonnementen
  Downloaden van bestanden

Google verwerkt de gegevens over het gebruik van de website in opdracht van ons en verbindt zich contractueel tot het nemen van maatregelen om de vertrouwelijkheid van de verwerkte gegevens te waarborgen. Google verwerkt deze gegevens eveneens voor eigen doelen (bijv. voor het vormen van profielen of het koppelen aan mogelijke Google-accounts). De door middel van 'cookies' verzamelde gegevens over uw websitegebruik worden doorgaans voor analyse verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Duur van de opslag
Google Analytics slaat cookies op in uw webbrowser gedurende twee jaar na uw laatste bezoek. Deze cookies bevatten een willekeurig gegenereerde gebruikers-ID, waarmee u bij uw toekomstige websitebezoeken weer kunt worden herkend.
De geregistreerde gegevens worden samen met een willekeurig gegenereerde gebruikers-ID opgeslagen, waardoor analyse van pseudonieme gebruikersprofielen mogelijk is. Deze op de gebruiker betrekking hebbende gegevens worden door ons na 12 maanden automatisch gewist.

IP-anonimisering
Op deze website is IP-anonimisering van toepassing (met de maskeringsfunctie 'anonymizeIP'). Het IP-adres van de gebruiker wordt binnen de lidstaten van de EU en van de Europese Economische Ruimte ingekort en uitsluitend geanonimiseerd doorgegeven. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze gegevens gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere aan het gebruik van de website en van internet gerelateerde diensten aan de exploitant van de website te leveren.

Herroeping/verweer
U kunt deze verwerking met de volgende maatregelen verhinderen:
Het is mogelijk uw browser zodanig in te stellen dat er geen cookies worden opgeslagen. Dat kan er echter toe leiden dat onze website niet volledig functioneert.

Daarnaast is er de mogelijkheid om met een browser-add-on van Google de gegevensregistratie te verhinderen. De add-on vindt u hier: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Optioneel kunt u, naast de browser-add-on, namelijk wanneer u een smartphone of tablet gebruikt, de gegevensregistratie door Google Analytics verhinderen door hier te klikken. Daarmee wordt een cookie ingesteld die de gegevensregistratie verhindert. Wanneer u onze website bezoekt met een ander apparaat of andere browser of wanneer u uw cookies hebt gewist, moet u de cookie opnieuw instellen.

Bovendien kunt u in het gedeelte 'Privacy-instellingen' (onderaan de pagina) uw activering van Google Analytics op ieder moment herroepen; dit geldt niet met terugwerkende kracht.

Als bedrijf uit de Verenigde Staten valt Google onder de zogeheten CLOUD Act. Deze wet maakt het mogelijk dat overheidsinstanties van de VS toegang krijgen tot de door Google opgeslagen gegevens.

Meer informatie over gegevensbescherming bij Google vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Gebruik van SalesViewer®-technologie

Deze website maakt gebruik van SalesViewer®-technologie van SalesViewer® GmbH op basis van de legitieme belangen van de website-exploitant (artikel 6, paragraaf 1, lit. f AVG) om gegevens te verzamelen en op te slaan over marketing, marktonderzoek en optimalisatiedoeleinden.

Om dit te doen wordt er gebruik gemaakt van een op javascript gebaseerde code, die dient om bedrijfsgerelateerde gegevens en overeenkomstig websitegebruik vast te leggen. De gegevens die met deze technologie zijn vastgelegd, worden gecodeerd in een niet-ophaalbare eenrichtingsfunctie (zogenaamd hashing). De gegevens worden onmiddellijk gepseudonimiseerd en worden niet gebruikt om websitebezoekers persoonlijk te identificeren.

De door Salesviewer opgeslagen gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en er geen wettelijke verplichtingen zijn om ze te bewaren.

Het vastleggen en opslaan van gegevens kan op elk moment, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken voor de toekomst, door te klikken op www.salesviewer.com/opt-out om te voorkomen dat SalesViewer® uw gegevens opneemt. In dit geval wordt een opt-out-cookie voor deze website op uw apparaat opgeslagen. Als u de cookies in de browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken.

Integratie van externe webservices en verwerking van gegevens buiten de EU

Op onze website gebruiken we actieve inhoud van externe providers, zogenaamde webservices. Wanneer u onze website bezoekt, kunnen deze externe providers persoonlijke informatie ontvangen over uw bezoek aan onze website. Hierbij is eventueel een verwerking van gegevens buiten de EU mogelijk. U kunt dit voorkomen door een overeenkomstige browserplug-in te installeren of de uitvoering van scripts in uw browser te deactiveren. Dit kan leiden tot functionele beperkingen op de websites die u bezoekt.

We gebruiken volgende externe webservices:

Doubleclick

Op onze site wordt een webservice van de onderneming Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna: Doubleclick) geladen. We gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te garanderen. In deze context kan uw browser evt. persoonlijke gegevens overdragen aan Doubleclick. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is artikel 6, par. 1, letter f AVG. Het legitieme belang bestaat in een foutvrije werking van de internetsite. De gegevens worden verwijderd zodra het doel van hun verzameling is bereikt. Meer informatie over de verwerking van de overgedragen gegevens is te vinden in de privacyverklaring van Doubleclick: https://policies.google.com/privacy
U kunt voorkomen dat Doubleclick uw gegevens verzamelt en verwerkt door de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of een scriptblokkeerder in uw browser te installeren.

Google

Op onze site wordt een webservice van de onderneming Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna: Google) geladen. We gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te garanderen. In deze context kan uw browser evt. persoonlijke gegevens overdragen aan Google. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is artikel 6, par. 1, letter f AVG. Het legitieme belang bestaat in een foutvrije werking van de internetsite. De gegevens worden verwijderd zodra het doel van hun verzameling is bereikt. Meer informatie over de verwerking van de overgedragen gegevens is te vinden in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy
U kunt voorkomen dat Google uw gegevens verzamelt en verwerkt door de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of een scriptblokkeerder in uw browser te installeren.

Google Maps

 • Welke persoonlijke gegevens worden verzameld en in welke mate worden ze verwerkt?
  Op onze site maken we gebruik van de kaartenservice van de onderneming Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna: Google Maps). Google Maps is via de Google API geïntegreerd in de website om locatie-informatie te visualiseren en in de vorm van een kaart weer te geven. Om de kaart weer te geven, is de verwerking van het IP-adres door Google Maps technisch noodzakelijk. Met betrekking tot de webservices die zijn geïntegreerd via Google Apis, zijn de voorschriften in de respectieve sectie van deze privacyverklaring voor Google Apis van toepassing.
 • Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens
  Art. 6 letter f AVG (legitiem belang). Ons legitieme belang bestaat erin om de gebruikelijke manier om locatiegegevens op internet weer te geven, te kunnen visualiseren.
 • Doel van de gegevensverwerking
  Google zal namens ons de via Google Maps verkregen informatie gebruiken om u de kaart te tonen. Met Google Maps kunt u ons sneller en nauwkeuriger vinden dan met een gewone niet-interactieve kaart.
 • Duur van de opslag
  Google bewaart de gegevens die relevant zijn voor de functie van Google Maps zolang als nodig is om de geboekte webservice te vervullen. De gegevensverzameling en opslag gebeurt geanonimiseerd. Als evenwel persoonlijke referentie zou bestaan, worden de gegevens onmiddellijk verwijderd, op voorwaarde dat ze niet onderworpen zijn aan wettelijke bewaarvoorschriften. De verwijdering vindt in ieder geval plaats nadat de bewaartermijn is verstreken.
 • Mogelijkheid om verzet aan te tekenen en om te wissen
  U kunt het verzamelen en doorsturen van persoonlijke gegevens naar Google (met name uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren, een scriptblokker in uw browser te installeren of de instelling "Niet traceren" van uw browser te activeren. De beveiligings- en gegevensbeschermingsprincipes van Google zijn te vinden op https://policies.google.com/privacy.
 • Gemeenschappelijke verwerking
  We hebben een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst met Google gesloten met betrekking tot Google Maps. De inhoud vindt u op https://privacy.google.com/intl/de/businesses/mapscontrollerterms/.

Google APIS

Op onze site wordt een webservice van de onderneming Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna: Google APIS) geladen. We gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te garanderen. In deze context kan uw browser persoonlijke gegevens overdragen aan Google APIS. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is artikel 6, par. 1, letter f AVG. Het legitieme belang bestaat in een foutvrije werking van de internetsite. De gegevens worden verwijderd zodra het doel van hun verzameling is bereikt. Meer informatie over de verwerking van de overgedragen gegevens is te vinden in de privacyverklaring van Google APIS:https://policies.google.com/privacy
U kunt voorkomen dat Google APIS uw gegevens verzamelt en verwerkt door de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of een scriptblokkeerder in uw browser te installeren.

Gstatic

Op onze site wordt een webservice van de onderneming Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna: Gstatic) geladen. We gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te garanderen. In deze context kan uw browser persoonlijke gegevens overdragen aan Gstatic. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is artikel 6, par. 1, letter f AVG. Het legitieme belang bestaat in een foutvrije werking van de internetsite. De gegevens worden verwijderd zodra het doel van hun verzameling is bereikt. Meer informatie over de verwerking van de overgedragen gegevens is te vinden in de privacyverklaring van Gstatic: https://policies.google.com/privacy
U kunt voorkomen dat Gstatic uw gegevens verzamelt en verwerkt door de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of een scriptblokkeerder in uw browser te installeren.

Youtube

Op onze site wordt een webservice van de onderneming Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna: Youtube) geladen. We gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te garanderen. In deze context kan uw browser persoonlijke gegevens overdragen aan Youtube. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is artikel 6, par. 1, letter f AVG. Het legitieme belang bestaat in een foutvrije werking van de internetsite. De gegevens worden verwijderd zodra het doel van hun verzameling is bereikt. Meer informatie over de verwerking van de overgedragen gegevens is te vinden in de privacyverklaring van Youtube: https://policies.google.com/privacy
U kunt voorkomen dat Youtube uw gegevens verzamelt en verwerkt door de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of een scriptblokkeerder in uw browser te installeren.

Informatie over het gebruik van cookies

Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

We integreren en gebruiken cookies op verschillende pagina's om bepaalde functies van onze website mogelijk te maken en externe webservices te integreren. De zogenaamde "cookies" zijn kleine tekstbestanden die uw browser op uw toegangsapparaat kan opslaan. Deze tekstbestanden bevatten een karakteristieke tekenreeks die op unieke wijze de browser identificeert wanneer u terugkeert naar onze website. Het proces van het opslaan van een cookiebestand wordt ook wel "cookie instellen" genoemd. Cookies kunnen zowel door de website zelf als door externe webservices worden ingesteld.

Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Art. 6 par. 1 letter f AVG (legitiem belang) of art. 6, par. 1, letter a of artikel 9, par. 1, letter a AVG (toestemming).
Welke rechtsgrond relevant is, wordt weergegeven in de cookietabel die later in dit punt wordt vermeld.
Over het algemeen geldt dat bij cookies, die worden verzameld op basis van een legitiem belang, ons legitiem belang erin bestaat om de functionaliteit van onze website en de daarop geïntegreerde diensten te waarborgen (technisch noodzakelijke cookies). Bovendien kunnen cookies de gebruiksvriendelijkheid voor u vergroten en een meer persoonlijke aanpak voor u mogelijk maken. Hier hebben we een afweging gemaakt tussen uw belangen en die van ons.
Met behulp van cookietechnologie kunnen we individuele websitebezoekers alleen identificeren, analyseren en volgen als de websitebezoeker met het gebruik van cookies volg. art. 6 par. 1 letter a AVG heeft ingestemd.

Doel van de gegevensverwerking

Cookies worden door onze website of externe webservices geplaatst om de volledige functionaliteit van onze website te behouden, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren of het met uw toestemming vermelde doel na te streven. De cookie-technologie stelt ons ook in staat om individuele pseudoniemen te gebruiken, b.v. individuele of willekeurige ID's, zodat we meer persoonlijke services kunnen aanbieden. Details zijn opgenomen in de tabel hierna.

Duur van de opslag

De onderstaande cookies worden in uw browser opgeslagen totdat ze worden verwijderd of, in het geval van een sessiecookie, totdat de sessie is verlopen. Details zijn opgenomen in de tabel hierna:

Cookie-naam Server Aanbieder Doel Rechtsgrondslag Duur van de opslag Type

_gid

proleit.de

Google-Analytics

Deze cookie kent een ID toe aan een gebruiker zodat de webtracker de acties van de gebruiker onder deze ID kan samenvatten.

Toestemming

ca. 24 uren

Analytics

_ga

proleit.de

Google-Analytics

Deze cookie kent een ID toe aan een gebruiker zodat de webtracker de acties van de gebruiker onder deze ID kan samenvatten.

Toestemming

ca. 24 maanden

Analytics

remote_sid

youtube.com

Youtube

We bedden video's van ons officiële YouTube-kanaal in de privémodus van YouTube in. Deze modus kan cookies op uw computer plaatsen zodra u op de YouTube-videospeler klikt, maar YouTube slaat geen persoonlijk identificeerbare cookie-informatie op voor het afspelen van ingebedde video's in de privémodus.

Toestemming

Sessie

Configuratie

VISITOR_INFO1_LIVE

.youtube.com

Youtube

De cookie wordt gebruikt om in te schatten hoe de bezoekers van de site de video's op de website zullen accepteren.

Legitiem belang

ca. 6 maanden

Configuratie

drowCookieInfo

www.proleit.de

Webseitenbetreiber

Deze cookie stelt ons in staat individuele comfortinstellingen die u hebt geselecteerd op te slaan en beschikbaar te houden voor uw huidige en toekomstige sitebezoeken.

Toestemming

ca. 2 jaren

Configuratie

fe_typo_user

www.proleit.de

Webseitenbetreiber

De gebruikte cookie kent een ID toe aan de sitebezoeker en bepaalt statistische gegevens over de websitebezoeken van de websitebezoeker. Dit dient om de advertenties te individualiseren die aan de gebruiker worden getoond.

Toestemming

Sessie

Marketing

PHPSESSID

www.proleit.de

Webseitenbetreiber

De gebruikte cookie kent een ID toe aan de sitebezoeker en bepaalt statistische gegevens over de websitebezoeken van de websitebezoeker. Dit dient om de advertenties te individualiseren die aan de gebruiker worden getoond.

Toestemming

Sessie

Marketing

Mogelijkheid van bezwaar, herroeping van de toestemming en verwijdering

U kunt uw browser instellen volgens uw wensen, zodat het instellen van cookies in het algemeen wordt voorkomen. U kunt vervolgens per geval beslissen of u cookies accepteert of in het algemeen cookies accepteren. Cookies kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt, b.v. om te detecteren dat uw toegangsapparaat al is verbonden met onze website (permanente cookies) of om recent bekeken aanbiedingen op te slaan (sessiecookies). Als u ons uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om uw persoonlijke gegevens te verwerken, kunt u deze toestemming op elk moment intrekken. Houd er rekening mee dat dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van verwerking op basis van toestemming voordat deze wordt ingetrokken.

Door op de volgende knop te klikken, trekt u uw toestemming voor het gebruik van cookies in. Na intrekking, is gebruik van onze website niet langer mogelijk. U kunt op ieder moment opnieuw toestemming geven.

Intrekken toestemming voor het gebruik van cookies

Gegevensbeveiliging en gegevensbescherming, communicatie per e-mail

Uw persoonlijke gegevens worden beschermd door technische en organisatorische maatregelen tijdens het verzamelen, opslaan en verwerken, zodat ze niet toegankelijk zijn voor derden. In het geval van niet-versleutelde communicatie per e-mail kunnen we geen volledige gegevensbeveiliging op het transmissiepad naar onze IT-systemen garanderen, zodat we versleutelde communicatie of de postdienst aanbevelen voor informatie met een hoge mate van vertrouwelijkheid.

Recht op informatie en verzoeken om rectificatie – verwijdering en beperking van gegevens – Herroeping van toestemming - Recht van bezwaar

Recht op informatie

U hebt het recht om bevestiging te vragen of wij uw persoonlijke gegevens verwerken. Als dit het geval is, hebt u recht op informatie over de informatie die is gespecificeerd in artikel 15, par. 1 AVG, zolang de rechten en vrijheden van andere personen niet worden aangetast (zie artikel 15, par. 4 AVG). We geven u ook graag een kopie van de gegevens.

Verzoek tot rectificatie

Volgens art. 16 AVG hebt u het recht om onjuist opgeslagen persoonlijke gegevens (zoals adres, naam, etc.) op elk moment te laten corrigeren. U kunt ook te allen tijde verzoeken om de door ons opgeslagen gegevens aan te vullen. Een overeenkomstige aanpassing vindt onmiddellijk plaats.

Recht op verwijdering

U hebt volgens artikel 17, par. 1 AVG, het recht dat wij de over u verzamelde persoonlijke gegevens verwijderen indien

 • de gegevens niet langer nodig zijn;
 • vanwege de intrekking van uw toestemming, de rechtsgrond voor verwerking is komen te vervallen;
 • u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en er geen legitieme redenen zijn voor de verwerking;
 • uw gegevens onrechtmatig verwerkt worden;
 • een wettelijke verplichting dit vereist of een verzameling volg. artikel 8, par. 1, AVG heeft plaatsgevonden.

Het recht bestaat volgens artikel 17, par. 3, AVG niet als

 • de verwerking noodzakelijk is om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
 • Uw gegevens zijn verzameld op basis van een wettelijke verplichting;
 • verwerking noodzakelijk is om redenen van algemeen belang;
 • de gegevens zijn vereist om wettelijke claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Recht op inperking van de verwerking

Overeenkomstig artikel 18, par. 1 AVG, hebt u het recht om in individuele gevallen te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.
Dit is het geval als

 • de juistheid van de persoonlijke gegevens door u wordt betwist;
 • de verwerking onrechtmatig is en u niet instemt met de verwijdering ervan;
 • de gegevens niet langer nodig zijn voor het verwerkingsdoel, maar de verzamelde gegevens worden gebruikt om wettelijke claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen;
 • een bezwaar tegen de verwerking volgens artikel 21, par. 1, AVG is ingediend en het nog onduidelijk is welke belangen prevaleren.

Herroepingsrecht

Indien u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens (artikel 6 (1a) GDPR of artikel 9 (2a) GDPR), kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Het is belangrijk om in gedachten te houden dat dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking die heeft plaatsgevonden op basis van de gegeven toestemming tot aan de intrekking.

Recht van bezwaar

Volgens art. 21 AVG hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, die op basis van artikel 6, par. 1, letter f (in het kader van een legitiem belang) zijn verzameld. U hebt alleen het recht als er speciale omstandigheden zijn tegen de opslag en verwerking.

Hoe oefen ik mijn rechten uit?

U kunt uw rechten op elk moment uitoefenen door de onderstaande contactgegevens te gebruiken:

ProLeiT GmbH
Einsteinstr. 8
91074 Herzogenaurach
E-mail: info@proleit.com
Tel.: +49 9132 6430000
Fax: +49 9132 777150

Recht van portabiliteit

Volgens art. 20 AVG hebt u recht op de overdracht van uw persoonlijke gegevens. De gegevens worden door ons verstrekt in een gestructureerd, algemeen en machinaal leesbaar formaat. De gegevens kunnen volgens keuze naar uzelf of naar een door u genoemde persoon worden verzonden.

Wij kunnen u op aanvraag voorzien, volg. artikel 20, par. 1 AVG, van de volgende gegevens:

 • gegevens die op basis van een uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met art. 6 par. 1 letter a AVG of artikel 9, par. 2 letter a AVG werden verzameld;
 • Gegevens die we van u verkregen hebben in overeenstemming met art. 6, par. 1, letter b AVG in het kader van bestaande contracten;
 • Gegevens die in een geautomatiseerd proces zijn verwerkt.

We zullen de persoonlijke gegevens rechtstreeks overdragen aan een verantwoordelijke van uw keuze, voor zover dit technisch mogelijk is. Houd er rekening mee dat we gegevens, die een inbreuk vormen op de vrijheden en rechten van andere personen in overeenstemming met Art. 20 par. 4 AVG, niet mogen overdragen.

Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit volg. art. 77 par. 1 AVG

Als u vermoedt dat uw gegevens op onze site illegaal worden verwerkt, kunt u natuurlijk op elk gewenst moment een gerechtelijke verduidelijking van de problematiek in voege stellen. Bovendien staat u elke andere rechtelijke optie ter beschikking. Ongeacht dit staat u volg. art. 77, par. 1 AVG de mogelijkheid ter beschikking om contact op te nemen met een toezichthoudende autoriteit. Het recht van beroep volg. art. 77 AVG in de EU-lidstaat staat u ter beschikking in uw woonplaats, uw werkplek en/of de plaats van de vermeende overtreding, d.w.z. u kunt de toezichthoudende autoriteit kiezen waarmee u contact opneemt uit de hierboven genoemde locaties. De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, zal u dan op de hoogte brengen van de status en de resultaten van uw indiening, inclusief de mogelijkheid van een rechtsmiddel op grond van art. 78 AVG.