Procesbesturingstechnologie en automatiseringsoplossingen

Moderne automatiserings- en informatietechnologie zorgt ervoor dat productiebedrijven hun productie-installaties efficiënter kunnen maken, de productkwaliteit kunnen waarborgen en dat ze flexibel kunnen reageren op ontwikkelingen in de markt.

Hoe succesvol een automatiseringsoplossing is tijdens de operaties is sterk afhankelijk van de technische en technologische kennis van de projectmedewerkers en hun ervaring met automatiseringsprojecten. Technici en programmeurs moeten de klantprocessen begrijpen om te komen tot een optimale programmering en parameterconfiguratie. Ons team van gespecialiseerde elektrotechnisch ingenieurs en computerdeskundigen werkt dan ook nauw samen met procestechnici, brouwers, zuiveltechnologen en chemisch ingenieurs teneinde zich volledig te kunnen richten op een specifieke sector. Deze teams kennen uw processen en zijn op de hoogte van alle technische details.

Al meer dan 30 jaar realiseren we met een combinatie van proceskennis en geavanceerde besturingstechnologie automatiseringsoplossingen voor de proces industrie. Deze oplossingen zijn gebaseerd op onze procesbesturingssystemen Plant iT en brewmaxx. Momenteel zijn wereldwijd meer dan 3000 installaties operationeel in de voedingsmiddelen- en drankindustrie en in de farmacochemie.

Voordelen van het systeem

  • De basissystemen van Plant iT en brewmaxx zijn op een flexibele manier te combineren met modules. Zo ontstaat een geïntegreerde oplossing die perfect aansluit bij de behoeften van onze klanten.
  • De modulaire opzet van ons systeemplatform maakt een geleidelijke implementatie mogelijk. Bestaande installatietechnologie en -processen kunnen worden geïntegreerd.
  • Het is mogelijk om bestaande automatiseringssystemen geleidelijk te migreren.
  • De hoge mate van transparantie zorgt voor een soepele integratie van bestaande automatiseringsoplossingen.
  • Veiligheid en transparantie zijn verzekerd tijdens de engineering-fase en de operaties dankzij systeemfuncties met aan te passen parameters in plaats van contextspecifieke afzonderlijke software.
  • Oplossingen kunnen eenvoudig worden aangepast aan de speciale functies van de betreffende productieprocessen.
  • Een hoge mate van flexibiliteit dankzij add-ons en aanpassingen tijdens operaties.
  • Schaalbaar van een enkel station tot een totaaloplossing voor de hele locatie.