Geïntegreerde IT oplossingen voor de bakkerijen industrie

Om nieuwe klanten te werven, moet u een trendsetter zijn in de markt. De consolidatiedruk in de bakkerij-industrie stimuleert de ontwikkeling van nieuwe benaderingen. Zo komen er steeds meer industriële bakkerijen, waar op één en dezelfde locatie allerlei verschillende producten worden gemaakt. Denk daarbij aan voorgebakken en ingevroren producten of convenienceproducten.

Als gevolg van de toenemende concurrentie in de bakkerij-industrie moeten alle productieprocessen zo flexibel mogelijk zijn: van de deegproductie en het bakproces tot de verpakking van het eindproduct. Dit betekent bijvoorbeeld dat er met het deeg verschillende versies van een product kunnen worden gemaakt. Dit is mogelijk met één IT-systeem, dat alle bijbehorende half- of volautomatische procesgebieden bestuurt en bewaakt, en dat via geïntegreerde interfaces is gekoppeld aan ERP-systemen.

Geïntegreerde automatiseringsoplossingen met Plant iT

Plant iT is een modulair IT-systeem met geïntegreerde MES-functies voor procesgebieden voor industriële bakkerijen. Dit industriespecifieke element gecombineerd met de modernste informatietechnologie maakt datatransparantie mogelijk van operationeel naar planningsniveau en in alle stadia van waardecreatie. Manufacturing Execution Systems (MES) geven productiemanagers nieuwe mogelijkheden om de gehele procesketen te overzien, van aflevering van grondstoffen tot het verpakte product. Deze geoptimaliseerde transparantie verbetert de productkwaliteit, bespaart energie en grondstoffen en vergroot de beschikbaarheid van machines en systemen.

Talrijke bedrijven, zoals Auer Brot, Glockenbrot Bäckerei, Jowa of Kerry, gebruiken onze beproefde automatiseringsoplossingen in hun productiefaciliteiten.

Contact & informatie

Uw contactpersoon:

Edwin Lammersen
Sales Manager, ProLeiT B.V., The Netherlands
Phone: +31 88 7765431

Leonard Mitranescu
Head of Sales, Food, ProLeiT GmbH, Germany
Phone: +49 162 2598142

Vraag het informatiepakket voor de industrie aan:

Om contactformulier

Plant iT en de geïntegreerde bakkerij

We weten waar industriële bakkerijen behoefte aan hebben. Plant iT kan dan ook worden gebruikt voor het gehele productieproces: van de aanlevering en de opslag van grondstoffen tot de deegproductie op receptbasis en van de integratie van de kneedmachine, de verdeling van het deeg, het vergisten, afkoelen, bakken en invriezen tot de verpakking en de levering. In samenwerking met klanten en machineleveranciers, de Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg en de Technische Universiteit München hebben we per machinetype standaard interfaces ontwikkeld voor proces- en kwaliteitsgegevens op basis van Weihenstephan Standards (WS Food). Deze zijn gebruikt voor het opstellen van klantspecifieke vereisten voor de distributie en registratie van gegevens op het gebied van processen en kwaliteitsbewaking. Dankzij deze baanbrekende procedure is het bijvoorbeeld mogelijk om geïntegreerde OEE-evaluaties te realiseren (optimale efficiëntie van installaties). Bovendien is de procesbesturing te coördineren door het vastleggen van alle machinegegevens (tot en met de verpakking) en het in kaart brengen van de informatiestroom voor de afzonderlijke procesfases.

In veel moderne industriële bakkerijen bestaat de productielijn uit systemen en machines van verschillende fabrikanten, die niet of nauwelijks met elkaar communiceren. Als convenienceproducten en ingevroren producten op dezelfde locatie als een standaard bakkerijproduct worden gemaakt, nemen zowel de hoeveelheid systemen en machines als het aantal leveranciers aanzienlijk toe. Dit heterogene systeem- en machinescenario is verdeeld over talloze procesgebieden en is vrijwel nooit volledig geautomatiseerd of aangesloten op een overkoepelend IT-systeem.

Hoewel veel systeem- en machinefabrikanten informatie-oplossingen bieden in de vorm van SCADA-systemen, zijn ze vaak beperkt tot hun eigen systemen en dus tot een specifiek procesgebied. Bovendien zijn ze niet bedoeld voor een productielijn of de complete productie-installatie. De noodzaak van een overkoepelend processysteem wordt nog duidelijker als we kijken naar de huidige systemen voor verzending, opslag en logistiek of naar de productie van gebak. De informatiestroom is een nog belangrijkere factor voor productielocaties die de workflow met pen en papier uitwerken op zogenaamde bewerkings- of begeleidingsbladen. Dit leidt vaak tot fouten bij de elektronische materiaaltracering.

Ons procesbesturingssysteem Plant iT is de perfecte oplossing. Plant iT verwerkt de informatie van alle procesgebieden en kan het geïntegreerde procesbeheer overnemen met gedefinieerde interfaces, ongeacht de bestaande systemen en vereisten. Zo zorgt Plant iT voor de naleving van de kwaliteitseisen van receptspecificaties, de berekening van materiaalverbruik op basis van de orderlijst en de traceerbaarheid van het gehele productieproces volgens de wettelijke voorschriften.

Procestechnologie voor de bakkerijen industrie

Plant iT is onmisbaar voor de bakkerij-industrie. De volgende functies zijn een integraal onderdeel van ons procesbesturingssysteem:

 • Orderbeheer
  Proces- of productieorders voor de procedures:
  goederenontvangst, deegproductie, bakken, verpakken, verzenden.
 • Receptbeheer
  Acceptatie van materiaallijsten en consumptiefeedback in ERP-systemen, receptaanpassingen (aantal, waterhoeveelheden, deegtemperatuur) van een huidige order, handmatig beheer van onderdelen en het definiëren van toevoegingstijden bij het kneden.
 • Procesgericht materiaalbeheer
  Het in kaart brengen van de materiaalstroom in alle processtappen, voorraadbeheer van grondstoffen, hulpstoffen en operationele materialen, materiële voorzieningen, updates over oud brood en restanten, en batch- en producttracering.
 • Geïntegreerd energiebeheer
  Het verzamelen en visualiseren van energiegegevens, energiestatistieken met gedetailleerde verbruiksrapportages, feedback over het energieverbruik, beheer van de algehele proceskosten, optimalisatie van de operatiemodus van de energieopslag.
 • Kwaliteit- en productieoptimalisatie
  Koppeling met laboratoriumsystemen, workflow van testprocessen voor de kwaliteitsbewaking, operationele gegevensverzameling, OEE-kerncijfers voor bakkerijen.
 • Onderhoud
  Onderhoudsorders, inkoop van onderdelen (magazijnafhankelijk of ordergericht), planning van onderhoudsprojecten en het volgen van processen, magazijnbeheer van onderdelen met minimale voorraadcontrole.

 

MES in de bakkerij industrie

De MES (Manufacturing Execution System) en PCS (Process Control System) niveau’s worden vaak gezien als twee opgesplitste systemen in een productie. Plant iT gaat deze opsplitsing tegen. Onnodige interfaces en dubbele user groups worden vermeden door MES functies te combineren in een PCS om zo een IT systeem te creëren. Dit biedt de perfecte basis voor een geïntegreerde informatie processing en verhoogt de efficiëntie van systeembediening, onderhoud en reparaties als ook toekomstige uitbreidingen. The MES taken en gedeeltes van de PCS kunnen worden gezien als een centrale IT systeem. Dit is de reden voor de ontwikkeling van de flexibele systeem platform Plant iT, bestaande uit basis systemen en modules voor aanvragen in verschillende onderdelen in een productie installatie.

Een voorbeeld van de naadloze integratie tussen MES functionaliteiten en de PCS niveau van een industriële bakkerij is de Plant iT material module. Aangezien de beschikbaarheid van materialen (voornamelijk grondstoffen, hulpproducten en besturingsproducten) van groot belang is voor bakkerijen, biedt proces georiënteerde materiaal management data op permanente basis aan. Dit verzekert snelle beslissingen over interventies in het procescyclus gedurende de productie. Een essentiële criteria van de kwaliteit van deze beslissingen is de per directe beschikbaarheid van de relevante data, lokale beschikbaarheid en kwaliteitsstatus van de gemaakte materialen.

Plant iT garandeert de benodigde integratie. Bijvoorbeeld het verzekeren van de traceerbaarheid en het uitdragen van procedure optimalisatie afhankelijk van de parameters van de grondstoffen. Ontvangen grondstoffen in de respectievelijke werkstroom worden ook vastgelegd in deze fashion. De migratietijd voor de renovatie van projecten kan worden geminimaliseerd dankzij de transparantie van de Plant iT product group, De kosten van de herkwalificatie metingen kunnen ook worden geminimaliseerd door de objectgeoriënteerde systeem infrastructuur.

Lijnmanagement voor bakkerijen en verpakkingsinstallaties

Met Plant iT kunnen we een lijnmanagement systeem aanbieden die speciaal ontwikkeld is voor de bakkerijen industrie en die aan de vereisten voldoen van de onderstaande gebieden en processen:

 • OEE voor bakken en verpakking lines
 • Management reporting
 • Product en batch tracking
 • Lijn visualisatie en plant status monitoring
 • "Weihenstephan Standards" (WS Food) voor data provision en reporting
 • Machine en proces data acquisition via gestandaardiseerde machine interfaces (package units) van deeg mixing tot verpakken

Equipment Effectiveness – wat betekent OEE voor bakkerijen?

Voor bakkerijen: OEE = transparency.
OEE sleutel figuren laat zien waar productieverliezen ontstaan. Ze analyseren de beschikbaarheid, plant capaciteit en de kwaliteit van de individuele productielijnen terwijl het de basis vormt van alle optimalisering metingen.

Bakkerijenspecifieke standaard eisen zijn geïntegreerd in Plant iT en kan ook gepresenteerd worden als een real-time online report. De volgende informatie worden onder andere geëvalueerd:

 • Prestatiestatistieken (b.v. utilisation tijd van alle machines) 
 • Energiestatistieken (b.v. consumptie per machine) 
 • Foutenanalyses (b.v. oorzaken van kortsluitingen) 
 • Onderhoudsrapporten (b.v. gemaakte onderhoudsuren per staf per machine)