Automatiseringsoplossingen voor de brouwerijen industrie

Een groeiende aanbod van producten, betere efficiëntie en de wettelijke verplichting om bewijsstukken aan te leveren leiden tot een continu introductie van nieuwe eisen van de brouwerij industrie. De complexe productie processen moeten gecontroleerd worden, in beeld worden gebracht en geëvalueerd worden op een integrale en veilige manier.

De ontwikkeling van intelligente automatiseringsoplossingen voor de brouwerij industrie vereist meer dan alleen systeem know-how. Industrie ervaring en in-depth kennis van gebouwen en processen in een brouwerij is net zo belangrijk. Dankzij meer dan 30 jaar aan ervaring op het gebied van brouwerij automatisering weten wij hoe we aan de uitgebreide eisen van deze industrie moeten voldoen. Onze industrie gedreven bestuursstructuur, bestaande uit hooggekwalificeerde proces ingenieurs, elektronische ingenieurs, computerwetenschappers voedseltechnologen en master brewers, verdienen daarom een speciale vermelding.

Met onze zelfontwikkelde process control system brewmaxx bevorderden we een van de meest bekende oplossingen voor de geïntegreerde proces automatisering van brouwerijen. Onze control system brewmaxx controleert brouwerijen met een jaarlijkse output van meer dan 250 miljoen hectoliters- bijna eenvijfde van de wereldwijde bierproductie. brewmaxx is het standaard systeem in een van de grootste wereldwijde brouwerijengroep geworden.

Sinds vele jaren werken we nauw samen met universiteiten om zo de uitwisseling van kennis te bevorderen over proces control technologie, automatisering en MES oplossingen voor brouwerijen. Een aandachtspunt hierbij is onze succesvolle samenwerking met de Technical University of Munich (TUM). Dit resulteerde in een gezamenlijke ontwikkeling en implementatie van de “Weihenstephan Standards for operating data acquisition at filling plants”.

brewmaxx wordt momenteel door meer dan 750 brouwerijen wereldwijd gebruikt.

Contact & informatie

Uw contactpersoon:

Edwin Lammersen
Sales Manager, ProLeiT B.V., The Netherlands
Phone: +31 88 7765431

Leo Asselmann
Sales Manager, ProLeiT B.V., The Netherlands
Phone: +31 88 7765413

Heinrich Junker
Head of Sales, Breweries & Distilleries, ProLeiT GmbH, Germany
Phone: +49 171 9730566

Markus Hauf
Sales Manager, Breweries & Distilleries, ProLeiT GmbH, Germany
Phone: +49 162 2598336

Vraag het informatiepakket voor de industrie aan:

Om contactformulier

Geïntegreerde automatisering voor brouwerijen

We hebben brewmaxx speciaal ontworpen op basis van de wensen en behoeften van de brouwerijsector. Het resultaat is een geavanceerde systeemoplossing die op maat is gesneden voor de industrie en die een diepgaande kennis van IT en brouwerijen combineert in één procesbesturingssysteem.

We leveren automatiseringsoplossingen voor alle procesonderdelen van een brouwerij:

 • Grondstoffen
 • Brouwinstallatie
 • Gistings- en opslagkelders
 • Gistbeheer/gistpropagatie
 • Filtratie
 • Tanks voor helder bier/bierverfijning
 • Bottelarijen
 • Hulpinstallaties
 • CO2-terugwinning
 • Koelinstallaties
 • Waterzuivering
 • Vuilwaterzuiveringsinstallaties

Dienstenaanbod voor brouwerijen

Ons dienstenaanbod sluit aan bij zowel de algemene wensen als de specifieke vereisten van brouwerijen. Enkele voorbeelden zijn:

 • Geïntegreerde procesautomatisering van de levering van mout tot de botteling
 • Procesbesturingssystemen voor gebouwen, hoogbouwpalletmagazijnen en ventilatiesystemen
 • Hulpinstallaties, onder meer voor CO2-terugwinning, koeling en het ontgassen van water
 • Watervoorziening
 • Vuilwaterzuiveringsinstallaties
 • Verzamelen van energiegegevens
 • Intelligent belastingsbeheer ter voorkoming van overbelasting
 • Automatisch tankmanagement
 • Rapportages aan management over alle processen

Oplossingen voor brouwerijen met brewmaxx:

Het succes van onze klanten is onder meer te danken aan de beproefde functies van ons procesbesturingssysteem brewmaxx. De geïntegreerde functies bieden intelligente oplossingen voor de volgende taken in een brouwerij:

 • Orderbeheer voor automatische startprocessen (bijvoorbeeld voor brouwactiviteiten of filtratie)
 • Modules voor een eenvoudige aanpassing van vooraf geconfigureerde installatieonderdelen
 • Effectief routebeheer
 • Taakplanner in combinatie met een selector voor de bezetting van de gistings- en opslagkelders
 • Silobeheer voor het beheren van grondstoffen
 • Grafisch overzicht van het verloop voor een eenvoudige operatie
 • Visu-Recorder voor het optimaliseren van processen
 • Controle- en routematrix (OCM) voor eenvoudige parametrisering
 • Controle van besmettingsgevoelige omgevingen voor een gegarandeerde procesveiligheid
 • Beheer van energiegegevens voor de besparing van water, energie, CO2 en gas
 • Intelligent capaciteitsbeheer voor een optimale belasting van installaties
 • Beheer van productiegegevens voor bottelinstallaties
 • Materiaalbeheer en traceerbaarheid van batches voor post-tracking
 • Productie- en efficiëntierapportages (DIN, OEE) voor de verslaglegging
 • Sectorbreed rapportagebeheer
 • Communicatie-interfaces voor koppeling met ERP-systemen (zoals SAP)
 • Communicatie-interfaces voor koppeling met diverse laboratoriumsystemen
 • Interfaces voor koppeling met inspectiesystemen (zoals RECOP en Heufft)