Procesoptimalisatie met Manufacturing Execution Systems

De toenemende concurrentie, de groeiende globalisering, de naleving van kwaliteitsstandaarden, wettelijke verplichtingen voor het verstrekken van elektronische documenten...

Toch is de productie van voeding en goederen juist gemakkelijker geworden door de automatisering van productieprocessen.

Maar daardoor is het ook voor andere bedrijven gemakkelijker geworden om tegen lagere kosten soortgelijke producten te produceren van minimaal dezelfde kwaliteit. Vooral merkfabrikanten hebben te maken met toenemende concurrentie. Dit wordt nog versterkt door de steeds strengere wet- en regelgeving, zoals de wettelijke verplichting om documenten te leveren die de traceerbaarheid van batches en producten aantonen. Voor veel bedrijven is de onophoudelijke informatiestroom niet bij te houden, omdat hun kerncompetentie het eigenlijke productieproces is en niet de optimalisatie van ondersteunende productieprocessen.

Als productiebedrijven echter hun marktpositie willen consolideren of verbeteren, moeten ze zich vooral richten op efficiënte productie- en procesprocedures. Productieprocessen en productinformatie moeten optimaal worden bewaakt en zwakke punten moeten voortdurend worden verholpen. Dit is de enige manier om de productiekosten te verlagen en de productkwaliteit te waarborgen. Toch is ook een naadloze gegevensomgeving van belang, omdat deze de correcte informatie levert voor procesinformatie.  

Sinds een aantal jaren worden Manufacturing Execution Systems (MES) beschouwd als de aangewezen oplossing voor deze complexe taken. MES-oplossingen fungeren als een gegevenscentrum voor een bedrijf, met verticale en horizontale integratie in realtime. In specifieke gevallen lopen de meningen echter uiteen over de vraag wat precies de rol is van MES en wat de beste manier is om MES-oplossingen te implementeren.

Op de volgende pagina's geven we een korte uitleg over MES en vertellen we welke MES-functionaliteiten we leveren aan onze klanten.