MES - normen

De norm van verschillende organisaties zoals MESA (Manufacturing Enterprise Solutions Association) of NAMUR (Standard Working Group for Measurement and Automatic Control Systems), hebben enorm bijgedragen aan het definiëren van de normen van een MES. Een belangrijke norm voor manufacures, gebruikers en system integrators is DIN EN 62264 gebaseerd op  IEC 62264 (Enterprise Control System Integration) van de ISA (Instrumentation, Systems, and Automation Society). De internationale norm richt zich op het continu veranderen van informatie tussen manufacturing systemen en enterprise systemen.

ZVEI

In samenwerking met verschillende MES-providers – inclusief ProLeiT- heeft the working group of ZVEI (Central Association of the German Electrical and Electronic Engineering Industry) de brochure  “Manufacturing Execution Systems (MES) – Industry-Specific Requirements and Solutions” gepubliceerd. Deze brochure biedt een overzicht van alle huidige beschikbare en realiseerbare MES-oplossingen, terwijl het de verscheidende industriespecifieke eisen in hun account namen. De  IEC 62264 normen, vaak gerefereerd als S95, vormt de basis voor deze onafhankelijke overweging van de MES-functies. De brochure legt de belangrijkste items van terminologie en structurering van S95 uit, terwijl het ook een uitstekende gids is om MES te begrijpen.

Dankzij onze samenwerking met ZVEI, maken we gebruik van de MES brochure om een duidelijk en open gesprek met onze klanten te garanderen. Het gepresenteerde model voor productie installatie management is erg handig voor de planning van MES-projecten. Bijvoorbeeld, dit model verdeelt een bedrijf in de volgende MES-relevante gebieden:

  • Onderhoud management
  • Productiemanagement
  • Kwaliteitmanagement
  • Voorraad en opslag management.

In samenwerking met de generic acitivity model, die de individuele interactie tussen de verschillende MES gebieden toont, gebruiken we vaak de vijf-vragen model (zie volgende illustratie) om onze relevante activiteiten te definiëren.

De antwoorden op deze vragen bieden over het algemeen de benodigde data voor effectieve planning van de MES projecten.Gefundeerd door onze uitgebreide projectervaring, zijn we in staat om complexe projecten te realiseren verdeeld over verschillende locaties met een bepaalde tijdschema en zonder te stoppen met de productie.

Neem voor meer informatie over gerealiseerde projecten hier contact op.