Enkele voordelen van Plant Direct iT

Intelligente automatiseringsklassen

Een procesbesturingssysteem moet op de eerste plaats veilig, transparant en technisch efficiënt zijn voor de operators, of het nu wordt gebruikt voor nieuwe installaties, uitbreidingen of gerenoveerde installaties. Plant Direct iT biedt een uitgebreide parametrisering van technologische functionaliteiten. Alleen de specifieke vereisten moeten worden geprogrammeerd. Het klassenconcept van Plant Direct iT zorgt voor de beste functionaliteit, omdat vergelijkbare objecten door slechts één softwaremodule worden bestuurd en bewaakt. Dit garandeert de herbruikbaarheid en maakt een effectieve kwalificatie en validatie van het systeem mogelijk.

Plant Direct iT biedt een optimale flexibiliteit bij interventies tijdens operaties, waardoor uitval minder vaak voorkomt en korter duurt. Omdat alle wijzigingen in detail worden geregistreerd, is het systeem in staat om tijdens de productie aanpassingen door te voeren zonder de veiligheidsaspecten uit het oog te verliezen. Dit geldt voor alle soorten interacties en voor alle interventies in de systeemtechniek (controlespoor).

Klassenstructuur

Een klasse in Plant iT is een gesloten systeem dat bestaat uit drie naadloos geïntegreerde componenten. Het zorgt voor de volledige besturing van de functie van een technische component (zoals een klep) of een compleet stapsgewijs proces:

  • Klassebeschrijving
  • Dialoogvenster (klassen)
  • Besturingslogica (klasse-handler)

De klassebeschrijving bevindt zich in de centrale database van de systeemserver en bevat het gestructureerde overzicht van alle objecten van deze klasse, waaronder alle statusinformatie en de opdrachtset.

De dialoogvensters zijn voor de operators beschikbaar in de procesafbeeldingen op de client die wordt gebruikt voor de aansturing van het systeem. Elk object kan afzonderlijk worden bediend en bewaakt via de dialoogvensters.

De besturingslogica is geïmplementeerd in de PLC en bestuurt de technische component (bijv. de klep) via het I/O-systeem. Alle componenten vormen een functionele eenheid en worden gesynchroniseerd op basis van de statusinformatie en operationele parameters. Deze parameters kunnen tijdens de operatie worden gewijzigd. Dit zorgt voor een optimale flexibiliteit bij het selecteren van de over te zetten wijzigingen en het moment van de implementatie. Indien nodig kan tijdens de operatie een enkele parameter worden gewijzigd voor een specifiek object.

Het standaardsysteem bevat al een omvangrijke verzameling technische en technologische klassen die voortdurend wordt uitgebreid. De technische basisklassen variëren van apparatuuronafhankelijke functies (bijv. kleppen, drives, gemeten waarden en controllers) en logische functies tot specifieke functies voor geavanceerde apparatuur, zoals de volledige besturing van een bepaald model of van frequentieomvormers.

De Sequence Controller en de Object Control Matrix (OCM) bieden twee hoogwaardige technologische klassen voor het in kaart brengen van processen. Het systeem ondersteunt ook de ontwikkeling en volledige integratie van applicatiespecifieke klassen of klassenbibliotheken. De vereiste infrastructuur met sjablonen en documentatie is opgenomen in het standaardsysteem. Plant iT-objecten kunnen trapsgewijs worden geïmplementeerd en beschikken over een API waarmee toegang kan worden verkregen vanuit conventionele PLC-code. Omdat de systeemsoftware van Plant iT en applicatiespecifieke PLC-programma's parallel kunnen worden uitgevoerd in slechts één controller, kan het systeem uit de voeten met zeer complexe taken.

Het creëren van klantspecifieke klassen

Dankzij de transparantie van Plant iT kunnen afzonderlijke standaard automatiseringsklassen worden ontwikkeld, om ze vervolgens naadloos te integreren in het systeem en op een flexibele manier te combineren met de basisklassen. Relevante sjablonen en documentatie maken deel uit van het basissysteem. Plant Direct iT is het perfecte platform voor operators en machine- en installatieleveranciers die hun kennis willen standaardiseren en bundelen in verschillende klassen, of voor systeemintegrators die een afzonderlijke klassenbibliotheek gebruiken als efficiënte engineering-tool en een zichtbaar bewijs van hun sectorkennis.

Integratie van klep tot volgordebesturing

Plant Direct iT biedt niet alleen klassen voor technische objecten, maak ook voor het parametriseren van een compleet proces volgens diverse methoden. Met name continue processen worden bij voorkeur in kaart gebracht door een aaneengekoppelde volgordebesturing. Behalve de klassen voor automatiseringsobjecten is een logicaklasse beschikbaar waarmee de voorwaarden voor activering en koppeling voor elk object afzonderlijk kunnen worden geparametriseerd.

De tweede methode is het in kaart brengen van het proces in de vorm van sequenties waarvoor Plant iT eveneens de betreffende klassen levert.

De OCM-klasse maakt parametrisering van activeringen mogelijk, evenals het bewaken van een definieerbare groep van technische objecten (actuatoren en sensoren) voor de verschillende activiteiten tijdens het proces. De parameters van elk object worden geconfigureerd in een matrix. Hiermee wordt bepaald hoe het moet worden behandeld als een specifieke activiteit wordt opgeroepen (bijv. het bewaken van de statussen 'uit' en 'alarm' voor intrinsiek veilige activiteiten). De in een OCM gedefinieerde activiteiten kunnen via een algehele volgordebesturing in elke combinatie worden opgeroepen.

De klasse 'Phase Controller' is bedoeld voor de parametrisering van complete processtappen, inclusief de vereiste transities en afdelingsdoelen. Het oproepen van OCM-activiteiten binnen deze stappen resulteert in een volledig geparametriseerde volgordebesturing.

Objecten van deze twee klassen kunnen worden geïmplementeerd als onafhankelijk functionerende onderdelen, maar zijn vooral bedoeld om te functioneren binnen het kader van een algehele volgordebesturing (bijv. Plant Liqu iT of Plant Batch iT) dat hen dynamisch voorziet van order- en receptgestuurde parameters.

Efficiënte besturing van bronnen en doelen

De toepassing van Phase Controller en OCM maakt een variabele procesbesturing mogelijk met betrekking tot de toegewezen installatiemiddelen. De parametrisering van de technische objecten die worden gebruikt door een OCM gebeurt aan de hand van objectlijsten die dynamisch kunnen worden toegewezen aan een OCM-matrix. Activiteiten voor een bepaald verloop hoeven daarom maar eenmaal te worden geparametriseerd. Ze kunnen echter wel worden uitgevoerd voor verschillende middelen (bijv. brontanks) door diverse objectlijsten met elkaar te combineren.

Materiaalgerelateerde procesbesturing

Met Plant Direct iT realiseert u materiaalgerelateerde automatiseringsoplossingen. Plant iT material, de module voor procesgericht materiaalbeheer, is direct beschikbaar vanuit de procesbesturing. Voor elke afzonderlijke materiaaltransactie kunnen vrijwel in realtime nauwkeurige boekingsregistraties worden gemaakt, vanuit het huidige proces en via de interne standaardfuncties van het systeem. Dit maakt een materiaalgerelateerde procesbesturing mogelijk, inclusief inventarisbeheer en - in combinatie met een algeheel orderbeheer - batchtracering.