Hoe werkt OEE?

De methodiek voor het bepalen van kerncijfers was jarenlang in ontwikkeling bij het Japan Institute of Plant Maintenance. Dit gebeurde in het kader van de ontwikkeling van het TPM-concept (TPM: Total Productive Maintenance). Het is de benchmark voor het bepalen van de toegevoegde waarde van een installatie. De OEE van een installatie heeft drie belangrijke componenten:

  • Beschikbare factoren
  • Prestatiefactoren
  • Kwaliteitsfactoren

De formule om de OEE te berekenen is:

OEE = beschikbaarheid in % x prestatie in % x kwaliteit in %

OEE tijdsberekening

Het OEE-kerncijfer wordt op de eerste plaats gebruikt om ongeplande uitval van installaties te identificeren. Geplande onderbrekingen worden daarom afgetrokken van de betreffende kalenderperiode (24/7). Voorbeelden van ongeplande uitval zijn:

  • Geen bezetting/toewijzing
  • Gepland onderhoud
  • Pauzes
  • Stakingen
  • etc.

De resterende bedrijfstijd is de basis (100%) voor de OEE-berekening. Prestatie-, beschikbaarheids- en kwaliteitsverlies worden van deze 100% afgetrokken.

Een overzicht van de individuele factoren die van invloed zijn op de berekening van de OEE vindt u in onderstaande illustratie.