Productie data acquisitie taken

Voor het verzamelen van productiegegevens zijn Plant Acquis iT en brewmaxx Acquis iT beproefde systemen als het gaat om bottel- en verpakkingsinstallaties, die op locatie volgens specifieke vereisten worden geïnstalleerd:

 • Zelfstandig functionerend PDA-systeem voor offline en online gegevensverzameling, inclusief de levering van historische productiegegevens van de bottelinstallaties.
 • Geïntegreerd PDA-systeem als integraal onderdeel van onze procesbesturingssystemen Plant iT en brewmaxx.

Ons PDA-systeem verzamelt relevante gegevens uit de betreffende processen. De gegevens worden vervolgens beschikbaar gesteld voor visualisatie en gepresenteerd als informatie voor latere evaluaties en analyses.

De basistaken van ons PDA-systeem zijn:

 • Online verzamelen van machine-, proces- en productiegegevens uit de regeleenheden van de productie-units
 • Offline gegevensverzameling via handmatige invoer
 • Visualisatie van gegevens
 • Vaststellen van storingsoorzaken en zwakke-puntenanalyse
 • Machinegestuurde rapportages
 • Verzamelen van verbruikswaarden en geproduceerde hoeveelheden
 • Bewaking van productkwaliteit
 • Zwakke-puntenanalyses en preventief onderhoud
 • Vaststellen van de prestaties van machines en installaties

Verzamelen van machine-, proces- en productiegegevens

Om relevante informatie beschikbaar te maken, moeten gegevens voor de volgende categorieën worden geregistreerd:

 • Statussen van uitrusting, machines, installatieonderdelen en installaties
 • Berichten over operaties en storingen
 • Meterwaarden
 • Gemeten waarden
 • Operationele cycli, bedrijfstijden en onderhoudsinformatie

Visualisatie van gegevens

De verzamelde gegevens worden gevisualiseerd in een installatiediagram. Dit geeft een helder overzicht van de actuele status van de installatie. De operationele statussen van de verschillende machines en productie-units zijn in één oogopslag te zien. Aanvullende PDA-gegevens (zoals meterstanden of gemeten waarden) kunnen ook worden opgenomen in deze weergave.

Vaststellen van storingsoorzaken en zwakke-puntenanalyse

Het vaststellen van storingsoorzaken is gebaseerd op een specifieke zwakke-puntenanalyse van de machine- en productie-units van een installatie. Zo worden storingsgevoelige machines geïdentificeerd, waarna de mogelijkheden voor verbetering worden vastgesteld.

Evaluatie en analyse van gegevens

Ons PDA-systeem biedt verschillende analysemogelijkheden voor de evaluatie van de verzamelde gegevens:

Fault cause determination and weak-point analysis

Fault cause determination is based on a specific weak point analysis of the machines and production units of a line. It ensures that machines susceptible to faults are identified and the potential for optimisation is detected.

Kenmerken van installaties

m gegevens te evalueren op basis van installatiekenmerken (zoals efficiency, uitval en beschikbaarheid) worden de machines en productie-units van een installatie beoordeeld op hun technische prestaties. Over het algemeen kunnen evaluaties worden uitgevoerd voor de volledige fabriek of voor afzonderlijke machines of installaties. De gegevens kunnen worden weergegeven als trendcurves of in grafische overzichten van de afzonderlijke productie-units.

Rapportage

Ons PDA-systeem heeft diverse rapportagemogelijkheden. De diverse besluitvormers van een bedrijf krijgen bijvoorbeeld relevante informatie via:

 • Rapportages over bottelingen
 • Shift-rapportages
 • Rapportages over ledigingen
 • Inspectielogboeken