Verzamelen van productiegegevens – de basis voor de optimalisatie van productieprocessen

Efficiëntieverbetering is meestal een belangrijke vereiste bij de bouw van nieuwe productie-installaties of de modernisering van bestaande installaties. Alleen zo kunnen productieprocessen worden geoptimaliseerd, waarbij de productiviteit wordt verhoogd en de productkwaliteit gewaarborgd blijft. Hiervoor zijn wel correcte gegevens nodig. Realtime informatie van de productie-installatie moet op elk moment beschikbaar zijn. Dit vormt een solide basis voor alle volgende optimalisatiemaatregelen.

Het verzamelen van productiegegevens is de basis voor productieoptimalisatie, waarbij rekening wordt gehouden met productaansprakelijkheid en kwaliteitsbewaking. De volgende gegevens worden in elk geval verzameld:

  • Machine- en procesgegevens (statussen, gemeten waarden, meters, etc.)
  • Energiegegevens
  • Gegevens die relevant zijn voor de kwaliteitsbewaking (bijv. analyseresultaten)
  • Onderhoudsgerelateerde informatie (operationele cycli, bedrijfstijden, etc.)
  • Handmatige invoer (bijv. laboratoriumwaarden, offline meterwaarden, aanvullende informatie)

Om te garanderen dat de verzamelde gegevens binnen de hele organisatie beschikbaar zijn voor analyse en optimalisatie, moeten ze op een consistente en gestandaardiseerde manier worden aangeleverd. Een procesbesturingssysteem is hiervoor ideaal. Dit vereist echter gespecificeerde gegevensstructuren en gestandaardiseerde interfaces met de verschillende regeleenheden van de
machineleveranciers. Wij hanteren de deels door ons ontwikkelde Weihenstephan Standards, die deze standaardisering van gegevens garandeert.