Energiebeheersystemen als geïntegreerde onderdelen van procesbesturingssystemen

We leveren geïntegreerde energiebeheersystemen op basis van onze procesbesturingssystemen Plant iT en brewmaxx. Het is de ideale oplossing voor productiebedrijven die op een duurzame manier hun energiekosten willen verlagen. De volledige installatiestructuur, inclusief alle verbruikers en zelfs actuatoren en sensoren, kan in kaart worden gebracht en geparametriseerd. De relevante parameters kunnen bijvoorbeeld voor elke productie-unit worden gedefinieerd, zodat rekening kan worden gehouden met alle procesvereisten (inclusief de geautomatiseerde uitschakelingsprocedures op basis van belasting). De bediening van het energiebeheersysteem vindt plaats in dezelfde gebruikersinterface als die van de procesbesturingssystemen Plant iT en brewmaxx. Op hetzelfde scherm dat wordt gebruikt voor het proces zelf krijgen operators bijvoorbeeld informatie over een dreigende piekbelasting, waardoor bepaalde onderdelen van de installatie tijdelijk moeten worden uitgeschakeld.