brewmaxx Workflow

brewmaxx Workflow is een efficiënt MES-workflow-managementsysteem dat specifiek is afgestemd op de productieprocessen van brouwerijen. Automatische en handmatige processen kunnen worden beheerd en gecontroleerd door het database-gestuurde systeem. Orderverwerking, kwaliteitsborging (bv. sampling) en de ondersteuning van logistieke processen, evenals het verzamelen en verstrekken van gegevens die optreden tijdens de productie en in de productieomgeving (bv. hulpafdelingen) zijn hier een paar voorbeelden van. Deze gegevens worden vastgelegd als basis voor productierelevante rapportering en een gegevensbron voor systemen van een hogere orde.
Het workflow-managementsysteem kan worden gebruikt voor de volgende MES-gebieden:

 • Magazijn- en voorraadbeheer (bv. product- en materiaalparameters, logistieke eenheden, voorraadopneming)
 • Productiebeheer (bv. recept/stuklijstbeheer, productielogistiek)
 • Kwaliteitsbeheer (bv. beheer van specificatiewaarden)
 • Onderhoud en service (bijv. bedrijfsurenteller, machineonderhoud, teller van de bedrijfscyclus)

brewmaxx Workflow biedt tal van functies die in de productie-installaties kunnen worden ingezet. Dit behelst bv.:

 • Ontvangen ruwe materialen
 • Controle van de orders
 • Voorraadcontrole
 • Kwaliteitsaanschaf
 • Verpakkingsorders
 • Energiebeheer
 • KPI’s en OEE