Enkele voordelen van Plant Liqu iT

The “sequence” class

Plant Liqu iT breidt Plant Direct iT uit met de mogelijkheid om complete technische processen op te delen in sequenties. Elke sequentie is een klassenonderdeel met volledig te configureren parameters voor de gedefinieerde stappen, functionaliteit binnen deze stappen en overgangen (vertakkingspunten en voorwaarden van de stappen). Tijdens het werken met in de stappen geïntegreerde functionaliteiten worden al gedefinieerde objecten (bijv. kleppen en meetpunten) en met name de procesgerichte klasse-OCM (Object Control Matrix) gebruikt.

Speciale Plant Liqu iT-klassen voor de drankindustrie (bijv. FIFO voor het afhandelen van wachtrijen en automatische tankwisselingen) completeren de basisfuncties van Plant Liqu iT en maken een parametrisering van het volledige proces mogelijk. 

Elke sequentie kan tot in detail worden gevolgd en eventueel bestuurd via een afzonderlijk dialoogvenster. Een online overzicht van de overgangen van elke sequentie maakt een uitgebreide analyse en directe interventie in het proces mogelijk. Alle relevante gebeurtenissen - inclusief mogelijke interventies - worden geregistreerd en zijn vervolgens beschikbaar in een gedetailleerd sequentierecord voor latere controles en documentatie.

Tijdens de operaties biedt een efficiënt sequentieoverzicht te allen tijde een nauwkeurig beeld van alle installatiesequenties en hun actuele status. Als zich onregelmatigheden voordoen, kan de operator direct vanuit dit overzicht ingrijpen.

Op receptbasis

Plant Liqu IT biedt speciale functionaliteiten voor processen op receptbasis volgens een vereenvoudigd procedureel model. Dat komt vooral van pas bij installaties waar dezelfde of soortgelijke processen worden gebruikt voor een breed scala aan producten en halffabricaten. Processen worden beschreven als procedures die zijn opgedeeld in verschillende subprocedures, die op hun beurt weer bestaan uit een of meerdere operaties.

Elke subprocedure is een onderdeel van de 'sequentie'-klasse en de stappen die voor dit onderdeel zijn gedefinieerd staan voor de operaties. Door dergelijke procedures te combineren met verschillende parametersets van dezelfde structuur is het mogelijk om masterrecepten te genereren, bijvoorbeeld voor de productie van verschillende producten met dezelfde procedure. Het systeem maakt onderscheid tussen recept- en uitrustingsparameters. Er zijn diverse vervangingsmethoden beschikbaar voor de receptparameters. Deze methoden specificeren voor elke parameter of deze moet worden behandeld als een constante met betrekking tot een recept of dat afzonderlijke specificatie aan het begin van een proces geboden is. Uitrustingsparameters beschrijven de technische eigenschappen van de installatie en worden daarom meestal behandeld als constanten.

Routebeheer (routing)

Voor multifunctionele installaties met een netwerkstructuur zorgt Plant Liqu iT voor de volledige parametrisering van de vaak complexe mapping van de diverse routes die op basis van het specifieke product moeten worden gebruikt. Dit maakt de operaties en systeemaanpassingen voor modificaties, uitbreidingen en andere procedurewijzigingen aanzienlijk gemakkelijker. Een speciale uitrustingsmodule, de REM (Route Equipment Module), zorgt in combinatie met OCM-objecten voor de parametrisering van een volledig geautomatiseerd routebeheer. De sequentie omvat een variabel aantal REM-objecten die er statistisch (technisch bepaalde routes) of dynamisch (bron-, doel- of productafhankelijke routes) aan kunnen worden toegewezen. Afhankelijk van de onderdeelroutes of installatieonderdelen die worden gebruikt, richt elke REM zich op statistisch of dynamisch toegewezen OCM's die de aan hen toegewezen actuator en sensoren controleren.

Tankparkbeheer

TankparkbeheerSpeciaal voor mapping-processen met een groot aantal bron/doel-combinaties bevat Plant Liqu iT twee efficiënte instrumenten voor het beheer van tankparken: Tank Farm Wizard en Tank Farm Overview. Tank Farm Wizard biedt hulp bij de parametrisering van complexe tankparken, inclusief de toegestane routecombinaties en -koppelingen. Aanpassingen in het geval van uitbreidingen of modificaties kunnen daardoor eenvoudig en nauwkeurig worden gepland. Tank Farm Overview geeft een gedetailleerd en meerlaags online overzicht van de huidige statussen van het complete tankpark, een tankgroep of een enkele tank. Alle belangrijke parameters (bijvoorbeeld de vulhoeveelheid, de reinigingsstatus, de huidige volgorde) en de actuele processtappen (zoals vullen, ledigen en reinigen) worden op duidelijke en beknopte wijze gepresenteerd. Als onregelmatigheden worden geconstateerd op de statusdisplay van de tank, heeft de operator direct vanuit het procesoverzicht toegang tot de dialoogvensters van de betreffende tank.

Materiaalgerelateerde procesbesturing

Plant iT material, de systeemcomponent voor procesgericht materiaalbeheer, is direct beschikbaar vanuit de procesbesturing. Voor elke afzonderlijke materiaaltransactie kunnen vrijwel in realtime nauwkeurige boekingsregistraties worden gemaakt, vanuit het huidige proces en via de interne standaardfuncties van het systeem. Dit maakt een materiaalgerelateerde procesbesturing mogelijk, inclusief inventarisbeheer en - in combinatie met een algeheel orderbeheer - batchtracering.

Equipment Modules

De Equipment Modules verhogen de efficiëntie en nauwkeurigheid van geautomatiseerde sequenties binnen de procesautomatisering . Deze speciale technologische klassen omvatten de procesfunctionaliteit van complexe technische apparatuur of volledige producties secties. Ze zorgen voor reproduceerbaarheid en bieden eenvoudige en veilige bediening van complexe procesfuncties via de klasse-inherente bedieningsdialoog in handmatige of semi-automatische modus.

Equipment Modules zijn geoptimaliseerd voor sequenties, maar kunnen ook met elke andere klasse worden gebruikt. De beschikbare modules variëren van eenvoudige toepassingen (bijvoorbeeld temperatuurregeling van een fermentor of fermentatietank) voor de integratie van complexe apparatuur (bijvoorbeeld het harksysteem van een filterkuip) of volledige productie secties (bijvoorbeeld een mouttransportsysteem) .

Om de analyses te verbeteren, biedt de bedieningsdialoog van een apparatuurmodule een speciaal online overzicht van de communicatie met de objecten die ook betrokken zijn bij de besturing van hetzelfde proces