Add-on: brewmaxx Visu-Recorder - registratie en uitvoer van procesvisualisaties

brewmaxx Visu-Recorder is een speciale functie van het procesbesturingssysteem brewmaxx. Met deze optionele add-on kunnen processen met terugwerkende kracht worden gevolgd via de standaard gebruikersinterface. De uitvoerfunctie wordt gestart vanuit het procesbesturingspaneel van brewmaxx. Dit werkt net als een mediaspeler. Het tijdvak en de uitvoersnelheid zijn door uzelf in te stellen.

Toepassing

brewmaxx Visu-Recorder zorgt voor een effectieve foutenanalyse. Het geeft antwoorden op de volgende vragen:

  • Wie heeft waar op geklikt en wanneer?
  • Wanneer heeft iets gefunctioneerd en hoe?

brewmaxx Visu-Recorder wordt meestal gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Analyseren van processen als basis voor continue verbeteringen
  • Trainen van personeel aan de hand van nauwkeurige casestudies
  • Compatibiliteit met interne controles en kwalificatiemetingen