Procesgeorienteerde order planning

Naast monitoring zijn onderzoek en optimalisatie sleutelfuncties van het lijnbeheersysteem. Met LMS kunnen alle beslissers op de diverse bedrijfsniveaus de relevante informatie krijgen voor hun specifieke taken.

Zo kan bijvoorbeeld een ploegleider in een besturingscentrum orders invoeren en deze zo nodig herplannen. Het systeem houdt rekening met alle basisvoorwaarden, zoals de beschikbaarheid van machines, materialen en vereiste wisseltijden. Een LMS geeft de ploegleider een uitstekend overzicht van de effecten van productwijzigingen en de verwerking van kleine orders. Lopende bestellingen en afwijkingen van de streefwaarden worden weergegeven.
LMS-datastroom voor orderplanning.

 

Het LMS ontvangt opdrachten en materiaal master data uit het ERP-systeem, voor de planning van productie opdrachten op het gebied van vullen en verpakken. Verpakkingsorders worden ingevoerd in het LMS via een orderlijst. Samen met de informatie uit het data acquisitie systeem, wordt de operator middels een overzichtsscherm voorzien met de informatie over huidige status van de productieplanning en materiaal voorraden.

Verder zorgt het LMS voor het tijdgestuurd, serieel afwerken van orders op de voorbereidingslijnen om voor voldoende materiaaltoevoer te zorgen naar de verpakkingslijnen. Het beheer van het verpakkingsmateriaal specificeert welk en hoeveel verpakkingsmateriaal er nodig is en wat er nog beschikbaar is.