Lijn management Systems (LMS) voor optimale prestaties

Het vullen en verpakken van dranken en voedingsmiddelen vertegenwoordigen de laatste stappen van de waardetoevoeging ketting van de voedingsmiddelenproductie en daarmee behoort het ook tot een van de meest kostenintensieve stappen. De vul- en verpakkinginstallaties die voor dit doel gebruikt worden, hebben erg complexe, interlinked installatielijnen met een beschikbaarheid tussen de 50 en 75 procent. Echter, voor de verbetering van de implementatie moeten de belangrijkste redenen voor het stilliggen van de installatie in kaart worden gebracht. De meest belangrijke functies van een vul- en verpakkingslijn worden uitgevoerd door bottling machines, labellers, palletisers, transporters en special supplementary systems, inclusief CIP en high-temperature short-time (HTST) pasteurisers. 
Alle installatieonderdelen upstream en downstream van de centrale machine bereiken normaal gesproken een hoger gewaardeerde outpot dan de vulmachine zelf, om problemenvrije vulling te verzekeren. Echter, door toeval kunnen opstoppingen en materiaal tekorten soms voorkomen. Zij beïnvloeden de productielijn van de vulmachine, wat de oorzaak is van het stilliggen van de machine. Om ervoor te zorgen dat er ingegrepen kan worden voordat echte problemen ontstaan en om de gevolgen te minimaliseren, hebben lijn- en shiftsupervisors een enorme hoeveelheid aan procesinformatie nodig. Deze informatie kan nu nog handmatig worden geleverd, maar dat is erg tijdrovend en duur. Door het gebruik van verschillende media en verschillende inputs, is handmatig verkregen informatie vaak omslachtig en kan ook inconsistent zijn. Daarom wordt geadviseerd om productie data acquisitie systemen (PDA’s) te implementeren voor de automatische acquisitie en het verwerken van boodschappen, counter values, metered values samen met machine- en systeem runtime informatie, om deze in een grafiek, tabel of hit lijst te presenteren. Wanneer statistische patronen gebruikt worden, kunnen trends worden bepaald op basis van de verkregen informatie en daardoor kan de uiterste waarde worden gedefinieerd wat handig kan zijn wanneer bijvoorbeeld bepaalde parameters worden overschreden.

Lijn management als een data hub

Onze LMS biedt het automatisch ontvangen en aanmaken van orders en toegang tot materiaal stam gegevens. Daarbij zorgt het LMS ervoor dat er feedback plaatsvindt van alle data van de productie naar het ERP-niveau. Dus het hele inkoopproces en de logistieke planning, alsook proces controle, het beheer van de verpakkingsmaterialen, als machine controle geschieden op een consistente gebruikersinterface. 

Voor data analyse doeleinde kan de bezettingsgraadcapaciteit van de verschillende lijnen met elkaar vergeleken worden en ook worden aangevuld met de belangrijkste prestatiefiguren door bijvoorbeeld OEE analyses te gebruiken. Daarnaast consolideert en visualiseert onze LMS  automatisch informatie specifiek voor de beslissingmakende niveaus:

 • Plant operators
 • Plant designers
 • Line managers
 • Plant managers

LMS neemt de volgende functies waar:

 • Een interface voor het uitwisselen van order-gerelateerde en materiaal stamgegevens met een ERP-systeem en WMS-systeem 
 • Het beheer van de materiaalstromen
 • Het automatisch aanmaken van sub-orders
 • Een interface met aangesloten machines, printers, scanners en Labelers
 • Visualisatie
 • Data-analyse, rapportage
 • OEE-analyse