De doelen van manufacturing execution systems (MES)

De algemene doelen die te maken hebben met de implementatie van MES oplossingen zijn over het algemeen makkelijk te definiëren:

  • Optimalisering van geintegrëerde processen en kosten
  • Toenemen en waarborgen van proces- en productkwaliteit
  • Toenemen productiefactoren
  • Product lifecycles verkorten (“tijd naar de markt”)
  • Efficiency van het productieproces verhogen

Wanneer er gezocht wordt naar de juiste MES oplossing, wordt het snel duidelijk dat de bestaande MES applicaties erg verschillen vergeleken met de werkelijke industrie. Dit is de reden waarom de aanbod van industriegebaseerde MES oplossingen gegroeid is de afgelopen jaren. De belangrijkste criteria wanneer industrie gebaseerde MES-oplossingen worden gekozen, zijn scalability, modularity en het vermogen om bestaande infrastructuren te integreren. De nieuwste feature is van specifiek belang voor bedrijven met meer dan een productiesite. Deze bedrijven eisen een gecentraliseerde en flexibele oplossing die geïmplementeerd kan worden als een standaard MES-applicatie over alle productiesites van hen, terwijl ze te allen tijde een naadloze stroom van informatie over alle locaties aanbieden.

Sommige manufacturers zijn eerder bang voor de kosten en voor de complexiteit van de MES implementatie, dan voor de beschikbaarheid van de bronnen (b.v. tijd en personeel). In vergelijking, onze MES oplossing biedt klanten een aantal significante potentiële optimalisatiemogelijkheden:

  • Geschikte en up-to-the-minute productie proces data 
  • Real-time monitoring 
  • Proces en productie kwaliteitscontroles over alle locaties 
  • Toenemende flexibiliteit voor productieplanning 
  • Afnemende processing tijd (door productiestilstand te voorkomen)

De MES projecten die we hebben ondernomen, bewijzen dat klanten hun processen en verspillingskosten hebben geoptimaliseerd nadat ze onze MES oplossing hebben geïmplementeerd. Neem voor meer informatie over individuele projecten hier contact met ons op.