Enkele voordelen van Plant Batch iT

ISA-88 – de standaard voor batchgerelateerde productie

Met Plant Batch iT kunt u het procedurele, fysieke en receptgebaseerde model implementeren en middelen beheren in overeenstemming met ISA-88. Dit wordt gecombineerd met extra functionaliteiten die het resultaat zijn van onze uitgebreide ervaring op het gebied van het automatiseren van processen op receptbasis. Naast de beschikbaarheid van de productielijn als een structuurelement van een installatie zijn drie soorten installatieonderdelen gedefinieerd en geïmplementeerd in het fysieke model. Het gebruik van

 • opslagunits,
 • verwerkingsunits en
 • transferunits

houdt rekening met het feit dat pure opslaglocaties, 'echte' installatieonderdelen en pure transportuitrusting (zoals pijpsystemen) heel verschillend moeten worden behandeld binnen de context van een batchsysteem.
Een strikte interpretatie van het ISA-88-receptmodel leidt voor veel toepassingen tot onnodige administratieve handelingen, zonder dat dit de procestransparantie wezenlijk verbetert. Plant Batch iT brengt het receptmodel terug tot een aantal lagen, afhankelijk van de vereisten van de toepassing. De gedeeltelijke of volledige opdeling van het installatieonderdeel tot een structureel element vereenvoudigt de structuur van de masterrecepten. Om het nog eenvoudiger te maken, kan het aantal te beheren recepten aanzienlijk worden verminderd via een speciaal receptmodel van Plant Batch iT.

BOM-gebaseerde productie

Plant Batch iT kan zogenaamde procedurebeschrijvingen verwerken, waarbij rekening wordt gehouden met de scheiding van master- en controlerecepten. In wezen zijn het masterrecepten met variabelen in plaats van exacte productgerelateerde waarden. Het genereren van een controlerecept vindt vervolgens plaats tijdens de looptijd via een ordergerelateerde, dynamische combinatie van een procedurebeschrijving met een materiaallijst. Deze kan naast een lijst van ingrediënten en hoeveelheden ook complexe sets receptparameters bevatten. Deze uitgebreide vorm van het receptmodel heeft twee belangrijke voordelen:

 • Bij het produceren van een grote verscheidenheid aan producten volgens dezelfde procedure zijn slechts enkele procedurebeschrijvingen nodig. Dat maakt het onderhouden van de masterrecepten aanzienlijk eenvoudiger.
 • De BOM-gebaseerde verwerking van productieorders is de ideale basis voor een efficiënte samenwerking tussen Plant Batch iT en talrijke ERP-systemen, omdat deze systemen meestal 'denken' in materiaallijsten.

Orderbeheer en -verwerking

Het centrale onderdeel voor het controleren en bewaken van de productie is het orderbeheer van Plant Batch iT, dat productiemedewerkers informatie geeft op drie niveaus:

 1. Orderlijst
 2. Batchmatrix
 3. Batchlist

De orderlijst geeft een overzicht van alle uitgevoerde orders en - als deze opdracht wordt gebruikt - van de afzonderlijke batches van de order. Alle relevante ordergegevens en de huidige status worden online weergegeven. Orders kunnen handmatig worden uitgevoerd via de gebruikersinterface van Plant Batch iT of via de standaard interfaces van Plant iT vanuit een bovenliggend systeem (bijv. SAP PP).

De batchmatrix toont een online statusoverzicht van alle batches die worden verwerkt van de actieve orders, tot en met de operatie. De batchlijst geeft een gedetailleerd overzicht van de batch die op dat moment wordt verwerkt en biedt direct toegang tot de interne functionaliteit van de operatie. Dit wordt voorgesteld door een object van de Phase Controller-klasse.

Interventies op order- of batchniveau (bijv. start, stop, doorgaan, annuleren) zijn op elk niveau mogelijk. Via de batchlijst kunt u ook alle recept- en orderparameters aanpassen voor operaties die nog niet door het systeem zijn gestart.

Dergelijke interventies worden vastgelegd in het gebeurtenislogboek, met vermelding van de order, de batch en de gebruiker.

Electronic Batch Recording

Plant Batch iT registreert alle order- en batchgerelateerde gegevens en vat deze samen in een Electronic Batch Record (EBR). De batchregistratie bevat alle relevante headergegevens van de productieorder waartoe de betreffende batch behoort en een gedetailleerde afbeelding van alle gegevens. Deze is vergelijkbaar met weergave in de batchlijst, wanneer de batch op een correcte manier wordt voltooid of geannuleerd. De batchregistratie kan ook worden uitgebreid met:

 • Stappenregistraties van de Phase Controllers (interne operationele sequenties),
 • Grafische weergaven van ordergerelateerde productiegegevens en
 • Ordergerelateerde berichtenlijsten.

De batchregistraties zijn een zelf in te stellen periode online beschikbaar, maar kunnen ook worden geëxporteerd of gearchiveerd.

Geïntegreerd materiaalbeheer met batchtracering

Grondstoffen, halffabricaten of eindproducten zijn de essentiële onderdelen van elk proces. De tracering sluit perfect aan bij de transacties. Evenals de nauwkeurige toewijzing van individuele orders en batches is dit van essentieel belang voor batchprocessen. Om dit te bereiken, is Plant Batch iT intrinsiek verbonden met het procesgerelateerde materiaalbeheer van Plant iT material. Het genereren van boekingsregistraties die nodig zijn voor inventarisbeheer en batchtracering wordt indien mogelijk automatisch uitgevoerd door Plant Batch iT, in nauwe samenhang met de order en de batch-ID. Voor een consistente en soepel verlopende tracering kunnen de beoordelingen die worden uitgevoerd in Plant iT material direct worden gekoppeld aan een batchregistratie van Plant Batch iT en vice versa.