Enkele voordelen van Plant iT connect

Eenvoudige implementatie van communicatie-interfaces

De module Plant iT connect wordt gebruikt voor de implementatie van communicatie-interfaces voor het uitwisselen van informatie tussen het procesbesturingssysteem en verschillende externe systemen. Dit omvat:

 • Client/server- en hostgebaseerde systemen (bijv. ERP-systemen als SAP R/3, LIMS-systemen, onderhoudssystemen)
 • PC- en PLC-gebaseerde systemen (bijv. automatiseringssystemen en SCADA-systemen)
 • Intelligente meet- en inspectiesystemen (bijv. inspectors, inline analyseinstrumenten).

De optionele module Plant iT connect bestaat uit:

 • de engineering-interface,
 • de communicatiekanalen en
 • de systeemservice.

De engineering-interface

De gebruikersinterface van Plant iT connect is alleen vereist voor het parametriseren en bewaken van communicatie-interfaces. De interface is naadloos geïntegreerd in de Configuration Manager, de centrale engineering-omgeving van Plant iT. Met betrekking tot de diverse beschikbare communicatiekanalen hebben de parametriseringsdialoogvensters een uniforme structuur. Op basis van hun inhoud worden ze automatisch aangepast aan de speciale eigenschappen van het betreffende kanaal.

De communicatiekanalen

The type of communication is specified for each interface to be parameterised by selecting a communication channel. Tasks of the communication channel include the interface-compliant preparation of the data to be transferred and the use of standardised functions for sending and receiving data packages.
The following communication channels are available:

 • iDoc/MQ-serie
  Plant iT connect verzendt en ontvangt IDocs met Message Queuing als het type communicatie.
 • iDoc/RFC
  Plant iT connect zet IDocs over door het verzenden en ontvangen van RFC's (Remote Function Calls).
 • BAPI
  Plant iT connect gebruikt Business Application Programming Interfaces voor objectgerelateerde toegang tot het SAP-systeem als methode voor zakelijke objecttypen.
 • XML/B2MML
  Plant iT connect verzendt en ontvangt XML-documenten en ondersteunt B2MML-implementatie van ISA 95.
 • RFC client/server
  Plant iT connect verzendt en ontvangt RFC's (Remote Function Calls). Dit zijn verzoeken voor bepaalde informatie waarvan de inhoud en structuur afzonderlijk kan worden gespecificeerd voor elke interface. tRFC en sRFC kunnen worden gebruikt.
 • SQL/ODBC
  Plant iT connect gebruikt de standaard ODBC-interface om te communiceren met de relationele databases van andere systemen.
 • ASCII/File
  Plant iT connect verzendt en ontvangt gegevens door het opslaan en laden van ASCII-bestanden van het externe systeem.

De systeemservice

Plant iT connect functioneert op besturingssysteemniveau. De primaire taak is    het coördineren en vastleggen van communicatietransacties. Ontvangen gegevens worden voorbereid en doorgestuurd naar het correcte communicatiekanaal. Als de centrale faciliteit speelt deze service een essentiële rol bij de gegevensvoorbereiding. Daardoor worden de communicatiekanalen minder belast en ontstaat een flexibele uitbreiding van het systeem met aanvullende communicatietypen.

Typische toepassingen

iDoc- en RFC-communicatie wordt onder meer gebruikt voor de gegevensinterface met de SAP-modules MM, PP en PM:

 • Interface met SAP-MM
  Afhankelijk van de behoefte vindt er via deze interface een transactiegerelateerde bidirectionele gegevensuitwisseling plaats voor afzonderlijke materiële transacties. Het is ook mogelijk om periodiek informatie over materiaalinventarissen te synchroniseren.
 • SAP-PP-interface
  Productieorders met de betreffende materiaallijsten worden via deze interface overgebracht van SAP naar Plant iT, waarna ordergerelateerde gegevens worden doorgegeven aan SAP. Dit betreft onder meer de orderstatus en actuele cijfers als geproduceerde hoeveelheden.
 • SAP-PM-interface
  Deze interface wordt gebruikt voor het overbrengen van tellerwaarden en gemeten waarden van de SAP-modules voor het plannen en bewaken van onderhoudswerkzaamheden in de installatie (bijv. de actuele status van tellers van operationele bedrijfsuren en van operationele cycli).

ASCII-interface

Deze interface kan worden gebruikt voor het automatisch overbrengen van diverse gegevens uit onderliggende meet- en inspectiesystemen, zoals inspectiegegevens van een bottelinstallatie. De verschillende inspectors (ledigingen, volledige goederen, lege kratten, etc.) slaan hun gegevens lokaal op als ASCII-bestanden op een PC die behoort tot het inspectiesysteem. De systeemservice op de Plant iT-server:

 • heeft via het netwerk toegang tot de opgeslagen gegevens,
 • controleert de gegevens op wijzigingen,
 • leest de gegevens indien nodig en
 • brengt de gegevens over naar de centrale Plant iT-database via het communicatiekanaal.

De gegevens zijn vervolgens beschikbaar voor verdere verwerking (visualisatie, rapportages, onderzoek). Vanwege de flexibiliteit is dit type communicatie uitermate geschikt voor het koppelen van applicatiespecifieke oplossingen met externe systemen.