Enkele voordelen van Plant iT material

Master data management

Beheer van mastergegevens De relevante eigenschappen voor opslaglocaties, materialen en magazijntransacties zijn geparametriseerd in het systeem. Plant iT material bevat talrijke functies, waarbij rekening wordt gehouden met de speciale vereisten van de proces industrie bij het definiëren van opslaglocaties. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende typen:

 • Automatische opslaglocatie (opslagunit):
  De transactie van materialen is altijd gekoppeld aan de installatie en wordt geregeld door een geautomatiseerd systeem (bijv. tanks en silo's)
 • Handmatige opslaglocatie:
  Geen koppeling met de installatie, dus transacties van materialen worden handmatig uitgevoerd (bijv. met vorkheftruck) of worden geregeld door een extern systeem (bijv. een automatisch transportsysteem)
 • Opslaglocaties voor laden en lossen:
  De transactie van materialen wordt tijdelijk gekoppeld aan de installatie via geautomatiseerde laad- en losapparatuur en wordt geregeld door een automatiseringssysteem (bijv. containers en big bags)

Materialen met een identieke set van relevante eigenschappen worden samengebracht in materiaalklassen (bijv. vloeibare grondstoffen, granulaten, eindproducten) en beschreven door het parametriseren van deze eigenschappen. Het systeem maakt onderscheid tussen materiaalparameters en batchparameters voor de correcte inschatting van dergelijke materiaaleigenschappen. Deze kunnen variëren per materiaalbatch (bijv. concentratie van actieve middelen).

Magazijntransacties worden in eerste instantie geclassificeerd volgens het registratietype (bijv. instroom en uitstroom). Daarna worden ze nauwkeuriger gesorteerd aan de hand van transactiesleutels (bijv. ontvangst van silogoederen en automatische dosering). Elke geregistreerde materiaaltransactie wordt toegewezen aan een registratietype en een transactiesleutel, zodat deze zorgvuldig kan worden geselecteerd voor een evaluatie. De registratie van materiaaltransacties vindt meestal automatisch plaats na activering door systeemeigen standaardinterfaces van de diverse systeemonderdelen. Dit kan echter ook handmatig worden uitgevoerd via de gebruikersinterface van Plant iT material.

Onderzoeken en beoordelingen

Inventarisoverzichten (magazijnstatus) en transactieoverzichten (lijst van geselecteerde materiaaltransacties) zijn direct beschikbaar in Plant iT material. De flexibele combinatie van de volgende criteria

 • Magazijn/opslaglocatie,
 • Materiaal/materiaalklassen,
 • Periode,
 • Order-/batch-ID,
 • Goederenontvangst-ID
 • Leveranciersbatch,
 • Registratietype en
 • Transactiesleutel

maken deze standaardoverzichten tot een zeer efficiënte tool. Details over elke afzonderlijke materiaaltransactie kan op elk gewenst moment online worden bekeken. De speciale archiveringsmechanismen zorgen voor een snelle respons van het systeem met behoud van alle gedetailleerde informatie, zelfs bij grote hoeveelheden gegevens.

Afhankelijk van het type opslaglocatie kunnen operators met Plant iT material direct ingrijpen. Deze interventies variëren van spontane inventarisaties tot het activeren van een laad- of losproces voor een container.

Batchtracering

De standaardbeoordelingen (inventaris- en transactieoverzicht) geven direct toegang tot de volledige batchtraceringsfunctie van Plant iT material. Kies zelf een startpunt in het opslagmodel, waarna de onderzoeken in beide richtingen kunnen worden uitgevoerd. Voor een eenvoudige navigatie is het overzicht opgedeeld in voorgangers (upstream) en opvolgers (downstream) en wordt de informatieop dezelfde manier gepresenteerd als in het magazijn- en transactieoverzicht.

Met een ordergerelateerde operatiemodus van Plant Batch iT of Plant Liqu iT worden de batches of sequentieregistraties gekoppeld aan batchtracering. Met Plant iT material kunt u direct navigeren naar een batchregistratie van Plant Batch iT of Plant Liqu iT en vice versa. Zo kunnen installatieonderdelen die niet kunnen worden gedefinieerd als opslaglocatie toch worden opgenomen in de batchtracering.