Automatisch genereren van OEE-rapportages

OEE-kerncijfers en rapportages met één druk op de knop, per lijn en voor alle productiefaciliteiten, geïntegreerd in onze procesbesturingssystemen.

Omdat we alle productiegegevens kunnen koppelen aan onze procesbesturingssystemen, leveren we ook OEE-analyses en gedetailleerde voorstellingen van de efficiëntie van de verschillende lijnen en machines. Afhankelijk van uw wensen kunnen rapportages worden gebruikt voor het vergelijken van de benutte capaciteit van de diverse lijnen en om te voldoen aan de prestatievereisten. Er zijn verschillende soorten dashboards, tabellen en lijsten beschikbaar voor de grafische weergave van de gegevens.

In het volgende voorbeeld van een OEE-rapportage worden gegevens verzameld over shifts, items, machines en storingen. De shift-rapportages bevatten centrale gegevens over de botteling tijdens de shifts en geven een overzicht van de verschillende batches van de betreffende shifts. Het levert ook gedetailleerde evaluaties van niet-productieve perioden en storingen. Dit betreft onder meer:

  • Informatie over de shifts (duur, shift-nummer, supervisor shift, omvang team)
  • Niet-productieve perioden (pauzes, voorbereidingstijd, etc.)
  • Voltooide orders tijdens de shift (itemnummer, hoeveelheid)
  • Voltooide producten en items
  • Storingen van de vulinstallatie
  • Kerncijfers (gebruiksduur)

De itemrapportage geeft productiemanagers een overzicht van de gevulde hoeveelheden van een item en van de kerncijfers. Eventuele verschillen tussen de geplande en de daadwerkelijke gevulde hoeveelheden zijn op die manier eenvoudig vast te stellen. Zo kunnen productiemanagers hun planningen beoordelen en zo nodig aanpassen.

De machine- en storingsrapportages helpen met de probleemoplossing bij afzonderlijke machines of de gehele vulinstallatie. Storingen worden weergegeven in een lijst die de zwakke punten van een machine of zijn omgeving bevat. Inspectie- en smeerintervallen worden gespecificeerd als een absolute tijdstempel.

De kwaliteitsrapportages registreren of de productie voldoet aan de standaarden. De CIP-rapportage bevat alle gegevens over de gebruikte reinigingsmiddelen, ontsmettingsmiddelen en de verantwoordelijken, evenals de betreffende microbiologische laboratoriumgegevens.

De effectieve productietijd (een parameter voor de werkelijke prestaties) wordt vastgesteld door het automatisch vastleggen van storingen en verlies van productietijd vanwege een verminderde snelheid van installaties. Het kwaliteitsverlies wordt bepaald op basis van de verschillen tussen de daadwerkelijke productie en de nominale capaciteit. Al deze gegevens worden gebruikt om het OEE-kerncijfer te bepalen en worden grafisch weergegeven als een rapportage.