Verzamelen van productiegegevens volgens de Weihenstephan Standards

De Weihenstephan Standards (WS) zijn in de faculteit voor verpakkingstechnologie van levensmiddelen in het Duitse Weihenstephan ontwikkeld door een werkgroep die bestond uit machinefabrikanten, installatieleveranciers, leveranciers van IT-systemen en technologen. De werkgroep stond onder leiding van de Technische Universiteit München. ProLeiT werkte actief mee aan de ontwikkeling van de Weihenstephan Standards en testte de specifieke vereisten voor gegevensverzameling uit diverse vulinstallaties.

De Weihenstephan Standards omschrijven welke productiegegevens moeten worden geregistreerd bij de vulinstallaties en hoe de gegevens moeten worden overgebracht. Tegelijkertijd definiëren ze een standaard interface voor de koppeling van machines, transportvoorzieningen en procesinstallaties met bovenliggende PDA-systemen. Voor elk apparaat en elke machine wordt een beschrijvingsbestand aangemaakt, dat de functies en gegevens van het betreffende apparaat beschrijft. Dit maakt een kosteneffectieve en eenvoudige gegevensverstrekking door verschillende fabrikanten mogelijk.

In het kader van de aanbevelingen voor de inspectie en veilige werking van PDA-systemen ontwikkelde de Weihenstephan-werkgroep de zogenaamde Standard Operating Procedures (SOP) voor het valideren van een PDA-systeem. Dit zorgt ervoor dat een geïnstalleerd PDA-systeem correct functioneert en de juiste indicatorgegevens levert. De validatie is gebaseerd op de regelgeving voor de farmaceutische industrie conform FDA 21 CFR Part 11 (elektronische records) en GAMP (Good Automated Manufacturing Practice).

WS 2000

De Weihenstephan Standards 2000 omschrijven de inhoud van een standaard specificatie voor PDA-systemen in bottelinstallaties. U kunt de Weihenstephan Standards 2000 hier downloaden als PDF-bestand.

Weihenstephan Standards WS Food and WS Pack

Het 'Weihenstephan Standards WS Food and WS Pack' geeft een complete beschrijving van de interfaces en gegevensverstrekking voor bottel- en verpakkingsinstallaties in de drankindustrie en is als volgt gestructureerd:

Algemeen gedeelte:
Het algemene gedeelte beschrijft de problemen bij het verzamelen van productiegegevens voor bottelinstallaties in de drankindustrie. Het bevat een model van een bottelarij voor herbruikbare flessen, waarnaar in alle andere beschrijvingen in de standaard wordt verwezen.

Deel 1:
Dit deel bevat de fysieke specificaties van de interface voor de koppeling van de besturingapparaten en regeleenheden met een PDA-systeem. Het specificeert ook de beschrijving van het gegevensvolume van een machine/regeleenheid op basis van een XML-beschrijvingsbestand.

Deel 2:
Dit deel bevat de specificaties van de inhoud van de interface. Het specificeert welke gegevens standaard beschikbaar moeten zijn voor welke machines en regeleenheden, en in welke indeling en onder welke naam ze moeten worden opgeslagen.

Deel 3:
Dit onderdeel beschrijft de functies van de gegevensevaluatie en de berekening van kerncijfers. Daarnaast helpen de bijgevoegde rapportages met een gestructureerde gegevensverwerking.

Deel 4:
Dit deel bevat richtlijnen voor het inspecteren van een PDA-systeem na de installatie. Daarnaast bevat het instructies voor een veilige werking en documentatie over het systeem.

Het Weihenstephan Standards WS Food and WS Pack kan worden besteld op de website van TUM.