Plant Direct iT - het procesbesturingssysteem

Plant Direct iT is geen SCADA en ook geen HMI of DCS. Plant Direct iT is een open en PLC-gebaseerd procesbesturingssysteem met een uitgebreid aanbod aan technische en technologische automatiseringsklassen.

Het aanbod van technische basisklassen omvat apparatuuronafhankelijke functies (bijv. kleppen, drives, gemeten waarden en controllers) en functies voor geavanceerde apparatuur, bijvoorbeeld voor het parametriseren en besturen van frequentieomvormers.

De technologische klassen bieden daarentegen functies voor het in kaart brengen van processen. De belangrijkste onderdelen van deze groep zijn fasecontrollers, de Object Control Matrix (OCM) en de logicaklasse. Met deze klassen zijn de parameters van de procesfunctionaliteit volledig in te stellen, van de klep tot de volgordebesturing.

Parametriseren in plaats van programmeren

Plant Direct iT ondersteunt een procesbesturing op basis van parameters. Dit zorgt ervoor dat eerder geparametriseerde sequenties eenvoudig kunnen worden aangepast door ze op een dynamische manier te combineren met verschillende parametersets (voor de verschillende operatiemodi van een installatie of te verwerken producten).

Een andere speciale functie is Plant Direct iT Visu-Recorder, die optioneel kan worden geïnstalleerd. Deze applicatie maakt het mogelijk om processen met terugwerkende kracht te volgen via de standaard gebruikersinterface en hun directe uitvoer via de procesvisualisatie. Dit werkt net als een videorecorder. Met deze unieke functie kunnen fouten in de processen achteraf worden geanalyseerd.

De client-/serverarchitectuur, de intuïtieve gebruikersinterface en het objectgerichte klassenconcept met de geavanceerdere visualisatie maken van Plant Direct iT een toekomstbestendig alternatief voor traditioneel geprogrammeerde besturingen.

Voordelen

 • Continue PLC-gebaseerd procesbesturingssysteem met geïntegreerde MES-functionaliteit
 • Gebaseerd op het principe 'parametriseren in plaats van programmeren'. Een individueel gecreëerde PLC-code wordt zoveel mogelijk buiten beschouwing gelaten
 • Maakt het programmeren van processen mogelijk zonder de productie te onderbreken
 • Platte systeemarchitectuur met een centrale server
 • Niet afhankelijk van de PLC-producent
 • Moderne gebruikersinterface volgens de nieuwste functionaliteitsstandaard
 • Uitstekende presentatie van (vectorgebaseerde) procesgraphics en -afbeeldingen
 • Uitgebreide bibliotheek met voorgeprogrammeerde technische en technologische automatiseringsklassen
 • Standaard engineering-tools voor een snelle engineering en inbedrijfstelling
 • Eenvoudig afzonderlijke productierapportages creëren via drag & drop
 • Hoge mate van standaardisering voor het beveiligen en overdragen van proceskennis (audits, personeelstraining, etc.)
 • Ontwikkeld voor standaard software (Microsoft Windows, Office en SQL)
 • Schaalbaar van een enkel station tot systemen met meerdere servers
 • Beschikbaar in het Engels, Spaans, Duits, Russisch, Frans en Portugees (Chinees op aanvraag)
 • Voorwaartse en achterwaartse compatibiliteit met andere Plant iT-systeemversies

Sectoren

 • Voedingsmiddelen- en drankindustrie
 • Farmaceutische industrie
 • Chemische industrie
 • Landbouw

Functies

 • Maken van procesafbeeldingen (Process Screen Designer)
 • Engineering-tool (Object Control Matrix)
 • Centrale engineering-omgeving voor alle Plant iT-basissystemen en modules (Configuration Manager)
 • Centraal gebruikersbeheer
 • Systeemklassen voor gegevensverzameling
 • Berichtensysteem
 • Rapportagefunctie via drag & drop (Production Report Designer)
 • Centrale gebruikersinterface voor het visualiseren van operaties en controles (Operation Manager)
 • Geïntegreerde interfaces voor Plant iT material en Plant iT connect
 • Inclusief Plant Acquis iT